Foreningen FISKEN søger lige nu frivillige aktivitetsmentorer, der vil være med at opstarte og drive en hel ny fredagsindsats, Make my Friday, for unge med flugterfaringer i FISKEN på Vesterbro. Indsatsen har til formål at skabe et frirum og et socialt ungefællesskab for de unge, samt tilbyde dem et sted at øve dansk og engelsk i uformelle rammer. 

Rollen som aktivitetsmentor:  
Som frivillig aktivitetsmentor er du med til at opstarte og facilitere den ugentlige fredagsklub "Make my Friday" for unge med flugterfaringer. Du skal bidrage til at skabe et hyggeligt og trygt rum, som de unge har lyst til at bruge om fredagen. Du skal samtidig være med til at lave kreative aktiviteter og facilitere samtaler på dansk eller engelsk med og mellem de unge.  

Du er: 

  • God til at skabe stærke og tætte relationer
  • Udadvendt, opsøgende og nysgerrig på andre mennesker
  • God til at igangsætte aktiviteter og samtidig involvere de unge i dem 
  • Skarp til at udvikle og facilitere et fællesskab

Om Make my Friday: 
FISKENs nye fredagstiltag Make my Friday tilbyder unge en positiv indgang til weekenden med tilbuddet om en social fredag i samvær med andre unge. Ordet “make” markerer, at vi laver noget sammen - vi igangsætter kreative projekter, som er nemme at indgå i, uanset forudgående kompetencer, og med mulighed for at de unge kan prøve af, lære nyt og byde ind.

Fredagens kreative projekt fungerer som et styrket fælles tredje, således at man kan mødes på trods af sprogbarrierer, kulturforskelle og mangfoldighed i alder, køn, religion og livsvilkår. De nonverbale aktiviteter er omdrejningspunktet for et uformelt og præstationsfrit rum, hvor de unge, sammen med FISKENs voksne, kan øve sig i dansk og engelsk og lære om hinandens kultur.  

Målgruppe:
Make my Fridays primære målgruppe er unge med flugterfaringer mellem 16-24 år. Men Make My Fridays er åbent tilbud for alle unge, der har svært ved det danske eller engelske sprog, og som har lyst til at mødes i et socialt fællesskab og ønsker at øve deres sprogkundskaber i et uformelt miljø. Alle er velkomne - uanset forudsætninger.   

Tid og sted:
Make my Friday afholdes hver fredag frem til sommerferien i tidsrummet 14-17 i FISKEN på Ingerslevsgade 108 på Vesterbro. Du skal min. kunne deltage to gange om måneden i det angivne tidsrum. 

Læs mere om FISKEN her: www.fisken.org

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Café og værested, Flygtninge og integration, Hjælp Ukraine
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Tidsbegrænset 24.03.23 - 30.06.23
  • Organisation: Foreningen FISKEN

Info om organisationen:

Foreningen FISKEN
  • Opdateret den: 21.03.23
  • Udløb: 08.06.23