Vi søger:

En person med erfaring indenfor ledelse af frivillige, gerne med erfaring indenfor organisationsudvikling, og er klar på at tage ansvar.

Bestyrelsen mødes ca. hver 2. måned og har det overordnede ledelsesansvar, samt øverste beslutningsmandat. Lige nu er der brug for en aktiv bestyrelse for at skabe stabilitet i de nuværende forandringer fordret af op-skalering.

Dette kunne se ud som at ansætte, holde events, være kulturskabere, holde workshops, lave retningslinjer og politikker for de frivillige og mediedækning, sociale arrangementer, klageprocedure i henhold til vedtægter. Connecte med andre organisationer. Organisationsudvikling.

Derudover vil du også være en del af at forme rollen ud fra din interesse på området.

Hvem er vi?

Vores Asylbørn er en NGO som har til formål at fremme bedre forhold for flygtningebørn mens de opholder sig i Danmark. Vores Asylbørn har eksisteret siden 2014, men blev en etableret forening i 2016. Foreningen har tre indsatsområder der til sammen bidrager til at fremme foreningens formål.

Kommunikation:

 • Beretninger om asylbørns livsvilkår og skæbner på platforme.

 • Tværorganisatoriske indsatser for at forbedre asylbørns rettigheder og forhold i Danmark

Juridisk rådgivning:

 • Rådgivning ift. asyl -og opholdssager (proces, forløb og muligheder)

 • Støtte under hele forløbet (være med som bisidder, i Flygtningenævnet mm.)

Kontaktpersoner:

 • Understøtte barnets trivsel

 • Agere omsorgsperson for barnet under proces og hvis barnet udvises
  Læs mere om foreningen på vores hjemmeside eller Facebook side Vores Asylbørn.

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København V
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Vores Asylbørn

Info om organisationen:

Vores Asylbørn
 • Opdateret den: 19.03.23
 • Udløb: 15.06.23