SIND Ungdom Viborg leder efter en projektkordinator i alderen 18-35 år, som har lyst til at gøre en positiv forskel for psykisk sårbare unge i Viborg

Som frivillig i SIND Ungdom Viborg er du med til at gøre en kæmpe forskel for de psykisk sårbare unge, der tager del i vores klubfællesskab. Vores klub er til for at skabe hyggelige rammer, hvor frivillige og unge mødes ligeværdigt i et stærkt, trygt og rummeligt fællesskab. 

Projektkordinator i SIND Ungdom Viborg

Som frivillig er din primære opgave at afholde klubaftener sammen med resten af frivilliggruppen. Klubben er åben 16.00-21.00 torsdage  - her inviterer I på fællesspisning, brætspil, gåture, masser af gode snakke og andre aktiviteter. Som frivillige skiftes I til at tage vagter i klubben. SIND Ungdom Viborg har desuden fået en donation på 25.000, som er øremærket til sociale og kulturelle ture ud af huset i 2023. Som projektkordinator vil du være tovholder på at arrangere disse ture.

Derudover er din opgave som projektkordinator centreret om at udvikle foreningen, afholde frivilligmøder, holde styr på klubbens økonomi og være kontaktperson til SIND Ungdoms sekretariat. Du skal selvfølgelig ikke stå for alt dette selv - vi sætter en gruppe sammen af engagerede folk med forskellige kompetencer, som hjælper hinanden.

Vi søger dig, der udover et bankende hjerte for psykisk sårbare unge har særlig interesse for en eller flere af disse opgaver:

 • frivilligledelse
 • foreningsudvikling
 • økonomistyring 


Helt konkret kan dine opgave være en eller flere af følgende:

 • At arrangere og afholde frivilligmøder og sørge for god trivsel i frivilliggruppen
 • At sørge for, at der bliver lagt vagtplaner og planlægges ture ud af huset 
 • At have overblik over klubbens økonomi og indkomne penge fra sekretariatet
 • At formidle klubbens økonomi til resten af frivilliggruppen 
 • At opdatere de frivillige på retningslinjer og updates fra sekretariatet 
 • At stå for fundraising til klubben 

Vi rekrutterer frivillige, der kan binde sig for 6 måneder - på den måde sikrer vi, at du får en masse ud af din tid som frivillig, og at du sammen med resten af frivilliggruppen når at følge et par projekter til dørs.  

Hvad kræver det? 

 • du er mellem 18 og 35 år gammel, da vi arbejder ud fra en ung til ung-metode
 • du tager ansvar for din rolle og dit engagement i bestyrelsen 
 • du deltager i uddannelse gennem SIND Ungdom, bl.a. vores online grundunddannelse og den årlige frivilligweekend
 • du deltager i frivilligmøder en gang hveranden måned
 • du tager én til to vagter i klubben hver måned fra 16.00-21.00
 • du er empatisk og har lyst til at skabe et rart rum for unge sårbare

Hvad får du til gengæld?

Som projekkordinator kan du, alt efter interesse få erfaring med økonomistyring, projektledelse, fundraising, kommunikaton eller frivilligledelse. Du får stor indflydelse på udviklingen af SIND Ungdom Viborg, og du får mulighed for at deltage på uddannelsesweekender, hvor du bliver klogere på, hvordan man opbygger inkluderende fællesskaber. 

Udover kompetencer til CV’et, får du mulighed for at udvikle dig enormt meget i samværet med de unge og resten af frivilliggruppen. 

Som en del af frivilliggruppen og skaber af klubaftenerne, skal du være klar på at bryde tavshed og tabu om psykisk sårbarhed. Du skal turde sætte ord på de svære ting i livet, og du skal have overskud til at lytte og være til stede i det fællesskab, I skaber sammen i klubben. Det vil styrke din måde at møde mennesker på, din åbenhed og din evne til at være nærværende. 

Om SIND Ungdom

Du bliver en del af et stærkt og engageret fællesskab af frivillige og unge på tværs af hele landet. SIND Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation i stor udvikling. Vi arbejder for at psykisk sårbare unge får større håb, mening og  engagement i hverdagen, og at de styrkes og udvider deres kompetencer og sociale netværk ved at komme i SIND Ungdoms klubfællesskaber. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: SIND Ungdom

Info om organisationen:

SIND Ungdom
 • Opdateret den: 28.06.23
 • Udløb: 30.10.23
Andre jobs fra organisationen: