Psykisk sundhed (nb. må kun bruges til disse aktiviteter pga. GDPR)

I dag rammes flere og flere mennesker af psykisk sygdom og mistrivsel generelt, og en ubehagelig følgesvend heraf er social isolation, stigmatisering og tab af relationer, derfor er behovet for relationbårede aktiviteter kun blevet markant større i vores samfund.

Med aktiviteten Samværdighed tilbyder Røde Kors mennesker ramt af psykisk sårbarhed og ensomhed et åndehul væk fra sygdom og andet svært i hverdagen, ved at blive matchet med en frivillig samværsven. Aktiviteten er udelukkende af medmenneskelig karakter, som betyder, at samværet hverken handler om at yde terapi eller behandling, men at den frivillige igennem samvær, nærvær og ligeværd møder det sårbare menneske med et åbent sind, hvor fokus er på det, de to kan og vil sammen.

For at give psykisk sårbare mennesker små og store lyspunkter i hverdagen i dit nærområde, har Røde Kors brug for dig, der måske er pårørende eller har pædagogisk og/eller sundhedsfaglig erfaring med at arbejde med sårbare mennesker.

Som aktivitetsleder for Samværdighed kommer du først og fremmest til at samarbejde med din medleder og den lokale bestyrelse i Røde Kors samt kommunen. Du får også mulighed for løbende sparring med den udviklingskonsulent, der er tilknyttet indsatsen. Desuden bliver du del af et netværk af aktivitetsledere, der alle beskæftiger sig med Samværdighed eller andre aktiviteter målrettet mennesker med psykiske udfordringer.

Opgaverne som aktivitetsleder , som du naturligvis vil dele med din medleder ,omfatter:

  • At rekruttere nye frivillige samværsvenner og sikre en god frivilligpleje
  • At afholde samtaler med nye mulige deltagere
  • At matche frivillige og deltagere, sætte relationen i gang og lave opfølgning
  • At være bindeled til pårørende/bostøtter eller personale i socialpsykiatrien
  • At invitere og organisere opstartskurser for nye frivillige med hjælp fra udviklingskonsulenten

Timeforbruget er ca. 3-6 timer ugentligt, men til gengæld får du meget mere end tid igen for din indsats. Du får glæden ved at gøre en mærkbar forskel for mennesker ramt af psykisk sårbarhed og mulighed for at udfolde dine leder- og koordineringsevner, samt blive en del af verdens største humanitære organisation.

Røde Kors sørger for, at du får en grundig introduktion til opgaverne og muligheden for at deltage i spændende kurser, netværksmøder og temadage med andre frivillige aktivitetsledere. Vi er tilgængelige og understøttende, så du altid oplever at være bakket op omkring dit arbejde. Du må meget gerne ansøge sammen med en ven/veninde, som du ved, at du kan samarbejde med, men du kan naturligvis også søge individuelt.

Hvis det lyder som noget for dig, og du er fyldt 28 år og bosat i eller omkring (Roskilde hører vi meget gerne fra dig. Send os lidt information om dig selv og et par linjer om din motivation for at søge jobbet.

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 18.08.23
  • Udløb: 30.09.23
Andre jobs fra organisationen: