Kvindenetværket i Hovedstaden hjælper kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer ved at tilbyde støtte og netværk, og bidrage til en god hverdag for kvinder og deres børn, i tiden efter et voldeligt forhold.

Vi søger lige nu flere frivillige ledere, som kan være med til at motivere og understøtte en engageret frivilliggruppe, så I sammen hjælper kvinderne godt videre. Kerneopgaven som teamleder er at lede og koordinere frivilligteamet og skabe rammerne for, at frivillige og kvinder matches i menings- og værdifulde forløb og støtte dem igennem deres matchforløb.

Dine opgaver som teamleder i Kvindenetværket
Som teamleder har du sammen med en teamledermakker ansvaret for at koordinere teamets opgaver, lede en gruppe af frivillige og være med til at støtte kvinder, der enten er på vej til at flytte eller netop er fraflyttet et krisecenter.

Opgaverne er blandt andet at:

 • Planlægge og afholde screenings-samtaler/møder med nye deltagere og potentielle frivillige
 • Etablere gode matchforløb, med fokus på kvindens og eventuelle børns behov for støtte, samt følge op på forløbene med de frivillige
 • Sikre oplæring, støtte og sparring med de frivillige i teamet, samt planlægge og afholde erfa-møder og supervision for frivilliggruppen efter behov
 • Koordinere og afholde samarbejdsmøder med teamets samarbejdspartner/krisecenter
 • I perioder koordinere tilmeldinger og events, når Røde Kors arrangerer forskellige begivenheder og tilbud om støtte
 • Løbende bidrage til vidensindsamling og udvikling af Kvindenetværket sammen med dine lederkolleger fra Hovedstadens mange teams
 • Sikre kommunikation om kurser og andre tilbud til de frivillige i teamet

Opgaverne og tidsforbruget vil variere over tid, men du skal som udgangspunkt kunne afsætte 5 timer om ugen. Derudover vil du skulle deltage i obligatoriske introkurser, ledermøder og kurser for frivillige ledere, ligesom du løbende bliver inviteret til relevante temadage.

Kurser og tilbud ligger spredt ud over året. Du skal gerne kunne se dig selv i opgaverne de næste 1-1½ år.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Mulighed for at være med til at gøre en meningsfuld forskel, dér hvor det mærkes!
 • Du bliver en del af et ansvarsfuldt, dynamisk og udviklende frivilligmiljø med engagerede frivillige lederkolleger i Røde Kors Hovedstaden
 • Erfaring med organisering og ledelse af frivilligt socialt arbejde
 • God support til din ledelsesopgave fra medarbejderne i Røde Kors Hovedstaden
 • Grundig sidemandsoplæring (også i it-systemer) og mulighed for sparring på tværs af teams og fagligheder
 • Stor mulighed for personlig og faglig udvikling, både specifikt inden for voldsområdet ved deltagelse i obligatorisk grundkursus, supervision, temadage/-aftener, og videnssaloner, samt mange andre relevante kurser både lokalt i Røde Kors Hovedstaden og på tværs af Røde Kors-aktiviteter i hele landet

Hvad gør du nu?

Kan du se dig selv i ovenstående opgaver? Er du empatisk, lyttende og i stand til at lave det gode match? Er du god til at koordinere både mennesker og opgaver, og kender du måske allerede til målgruppen?

Så tryk ’kontakt organisationen’ og send os et par linjer om dig selv og din motivation for at høre mere om aktiviteten og en uforpligtende snak om mulighederne.

Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Mange hilsner

Kvindenetværket i

Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden

Info om organisationen:

Røde Kors Hovedstaden
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under...
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er 3.000 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 50 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe.
Læs mere

 • Opdateret den: 15.11.23
 • Udløb: 07.02.24
Andre jobs fra organisationen: