Springbrættet er et tilbud til unge, der gerne vil bruge deres fritid på at forberede fremtiden. Som frivillig vil du hjælpe unge med at opdage deres egne styrker, hvilket de vil kunne bruge til at skabe sige en god hverdag. I samarbejde med dig vil de unge bruge deres eftermiddage på personlige udvikling.  

Springbrættet er et gratis fritidsprogram for unge. Gennem fælles aktiviteter og øvelser lærer de unge sig selv og andre at kende, samtidig med at de øver sig på forskellige mestringsstrategier for at være endnu bedre rustet til at håndtere deres liv. Som en del af dette vil der op til eksamen være fokus på forberedelsen til både skriftlige og mundtlige eksamener, så der skabes en tryghed omkring de kommende prøver. 

Som frivillig i projektet Sprængbrættet skal du mødes med gruppen ca. én gang i ugen i ca. 2 timer på en skole eller i et lokale i byen. Forløbet kører i perioden august til december. Eleverne kommer enten fra 9. eller 10. Klassetrin. Det overordnede mål er at bidrage til at gøre unge i stand til at gennemføre deres kommende ungdomsuddannelse. Ambitionen i Springbrættet er at styrke den enkeltes modstandskraft, over for livets udfordringer, så de unge oplever større beskyttelse.  

Projektet er for dig, der har erfaringer, kompetencer og styrker, som kan bidrage til at Springbrættet bliver en god oplevelse for de unge – og for teamet, du er en del af. Det er dig, som frivillig, der har betydning for den enkelte unge i jeres møde. 

Vi tilbyder dig:  

 • Meningsgivende oplevelser med børn og unge, der har ekstra behov for at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer. 
 • Kompetenceopbyggende tilbud, såsom uddannelsesdage mm. 
 • Et netværk af positive og engagerede frivillige  
 • Relevant erfaring til CV’et

Du er:  

 • Engageret, ansvarsfuld og mellem 18 og 30 år  
 • Interesseret i at hjælpe børn og unge, der har brug for ekstra hjælp fagligt eller socialt. 
 • Klar på at forpligte dig to timer om ugen i en periode på 4-5 måneder  
 • Tålmodig, pædagogisk og har en ren børneattest 

Lyder det som noget for dig, så kontakt os nu!   

Vi glæder os til at høre fra dig! 

>> Red Barnet Ungdom << er en projektbaseret selvstændig ungdomsorganisation med ca. 4000 medlemmer. Sammen kæmper vi for børn og unges rettigheder med udgangspunkt i FN's børnekonvention. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): vejle
 • Opgavetype: Børn og unge
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Tidsbegrænset 02.01.25 - 25.06.25
 • Organisation: Red Barnet Ungdom

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation...
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe en mere børnevenlig verden. Vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-30 årige. Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang. Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til: at møde børn i øjenhøjde at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv.
Læs mere

 • Opdateret den: 26.06.24
 • Udløb: 01.09.24
Andre jobs fra organisationen: