Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv, og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn. 

Som frivillig venskabs matcher er du med til at sikre, at venskaberne mellem børn og voksne bliver skabt på det bedst mulige grundlag. Vi danner venskaberne på baggrund af foreningens koncept og vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Den store grundighed er med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre. 

Hvad går arbejdet som frivillig venskabsmatcher ud på?

 • Godkende frivillige voksenvenner og børn/familier gennem telefonsamtaler, hjemmebesøg og kurser 
 • Matche børn/familier med de helt rigtige frivillige voksenvenner 
 • Støtte og følge op på venskabet det første år 

At være frivillig venskabsmatcher er et fleksibelt arbejde, som vil variere i tid. Et hjemmebesøg tager max en time, og derudover vil der være møder i matcherteamet og kontakt med familier og voksenvenner. Forvent gennemsnitligt 1-2 timer om ugen. 

Hvad kræver det af dig? 

En venskabsmatcher skal: 

 • Gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse (med en kursusdel og et praktikforløb) 
 • Være god til at skabe kontakt med børn og voksne 
 • Kunne indgå i et team af venskabsmatchere og samarbejde om matcherarbejdet 
 • Kunne fremvise en ren børne- og straffeattest
 • Kunne sætte sig i barnets og familiens sted
 • Lytte og være åben i kontakten med børn, familier og voksenvenner 
 • Være stabil og positiv i det frivillige arbejde 
 • Det kan være en fordel at have en relevant børne- eller socialfaglig baggrund – fx pædagog, sygeplejerske, psykolog eller socialrådgiver – men det er ikke et krav. (Vores venskabsmatchere arbejder altid sammen i par, hvoraf minimum den ene skal have børne- eller socialfaglig baggrund.) 

Hvad får du som frivillig venskabsmatcher? 

 • En grundig matcheruddannelse, der klæder dig godt på til opgaven 
 • Løbende faglig sparring med kompetente medarbejdere og andre venskabsmatchere 
 • Socialt fællesskab og et bredt og stærkt netværk med andre frivillige, både i dit lokale team og landsdækkende 
 • Inspirerende online temamøder og andre arrangementer for frivillige med faglige oplæg og mulighed for sparring  
 • Muligheden for faglig og personlig udvikling 
 • Glæden ved at få børn til at blomstre med styrket trivsel, selvtillid og selvværd – og at bidrage til den langsigtede indsats 
 • Glæden ved at give de frivillige voksenvenner en værdifuld relation, hvor de gør en forskel 

Om Børns Voksenvenner 

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening. Vi er til stede i omkring 60 kommuner og har ca. 1250 frivillige, som understøttes af et sekretariat med regionskontorer flere steder i landet.  

Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder. Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenvenner.dk 

Hvis det har vakt din interesse, så kontakt os endelig ved at udfylde kontaktformularen "Kontakt Organisationen". 

Mød Emil som er frivillig hos Børns Voksenvenner  Klik her
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Esbjerg
 • Opgavetype: Børn og unge, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Børns Voksenvenner

Info om organisationen:

Børns Voksenvenner
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positi...
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og frivillige voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn mere tryghed, øget selvværd og dermed mod på nye udfordringer.
Læs mere

 • Opdateret den: 11.07.24
 • Udløb: 01.09.24
Andre jobs fra organisationen: