Vi ønsker

3 frivillige, som sammen med 3 af Danners nuværende frivillige inddeles i 2 grupper af 3 personer, som fast kan stille op 1 gang hver anden måned kl. 15:30-20:00. Du vil således være i en gruppe på 3 med de samme frivillige, men det vil selvfølgelig være optimalt, at I kan hjælpe hinanden på tværs af grupperne ved fx ferie eller sygdom.

Fællesmiddagene er en mulighed for dig som frivillig til at få kontakt til og lave noget socialt med Danners beboere. Formålet er at være med til at skabe et hyggeligt pusterum for kvinder og børn i en presset hverdag.

Opgaven

I skal stå for planlægning af menu, indkøb i Netto, opdækning af bord inden middagen og madlavning. Vi har god erfaring med nem mad: fx supper, pitabrød med færdiglavede falafler osv. Maden skal være vegetarisk, så alle kan spise med.

Mens I står for ovenstående, holder 2 ansatte medarbejdere beboermøde sammen med kvinderne, mens børnene passes af en ansat børnepasser.

Under middagen spiser I med og hygger om kvinder og børn og holder øje med praktikken såsom opfyldning af fade med mad, fylde mere vand i kanderne osv.

Efter middagen rydder I op, og her får I hjælp af de 2 ansatte medarbejdere.

Vær opmærksom på, at samtalen om volden ikke skal fylde til fællesspisningen. Fællesspisningen skal være med til at give beboerne en pause fra volden ved at skabe fokus om noget fælles tredje. Din opgave er således at kunne tale om vind og vejr, og være med til at skabe en god, rolig og hyggelig stemning. 

Der er ingen forventninger om store kokkekundskaber, det handler ikke om maden men om fællesskabet.

Hyppighed

Beboermødet ligger hver 4. torsdag efter beboermøder i krisecenteret kl. 17-18, og middagen vil ligge kl. 18-19 ca.

Møder & koordinering

Når vi har rekrutteret 3 nye frivillige vil vi afholde et opstartsmøde den 11. april kl. 14-15, hvor de to tilknyttede ansatte medarbejdere samt frivilligkoordinator deltager. Her vil vi præsentere vores tanker, tale om hvordan aktiviteten koordineres bedst og forventningsafstemme.

Derudover vil vi hver 4. måned kl. 15-15.30 afholde et tjek ind og madplansmøde inden beboermødet.

Det forventes at man deltager i disse møder.

Ansøgningsfrist og rekrutteringssamtale

Der er ansøgningsfrist den 19. marts. Herefter afholder vi grupperekrutteringssamtale den 3. april kl. 14-15. Det er obligatorisk at deltage i denne samtale, og der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag.

Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvorfor du ønsker som frivillig ønsker at være med til at afholde fællesspisning for Danners beboere. 

Uddannelse

Det er obligatorisk, at du deltager i uddannelsen 'Intro til Danner' lørdag d. 6. april kl. 9-15.30 for at blive en del af aktiviteten. Derudover vil der være 1 andet uddannelsesmodul og en sikkerhedsrundvisning, som du skal deltage i inden for de første 2 år som frivillig.

Har du egne erfaringer med vold:

Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danners Åbne Rådgivning. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på www.danner.dk under ”Bliv Frivillig”.

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Praktisk arbejde, Øvrige
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Danner

Info om organisationen:

Danner
  • Opdateret den: 09.02.24
  • Udløb: 19.03.24