Borgere med flugtbaggrund mangler netværk i Horsens Kommune. 

 

Om netværksindatsen 

Frivillig netværksfamilier eller -personer matches med flygtninge og giver en hånd med at blive en aktiv del af samfundet.

Frivillige venner og netværksfamilier er med til at vise personer med flygtningebaggrund til rette i Danmark, til at fortælle om normer, traditioner og regler, og til at hjælpe de nye medborgere i gang både i forhold til beskæftigelse og til at forstå kulturen.

Mange af relationerne udvikler sig til reelle venskaber, hvor begge parter får meget ud af venskabet.

For en flygtning kan det være en stor udfordring at komme til et fremmed land med en helt anden kultur og et helt andet sprog. En ven kan styrke overskud og troen på fremtiden, og støtte en flygtning med at lære sproget, finde beskæftigelse og tage aktiv del i lokalsamfundet. 

Du vælger selv, om du vil blive ven med en flygtning sammen med din familie, din partner eller alene. Det vigtigste er, at du vil et andet menneske, og har mod på at give en hjælpende hånd i hverdagen.

Når du bliver frivillig ven med en flygtning, så mødes I regelmæssigt - typisk  et par gange om måneden - og laver det, som I har lyst til. Nogle mødes over en kop kaffe og øver sproget eller ordner praktiske ting. Andre laver en legeaftale med børnene, mødes for at dyrke sport eller går en tur sammen. Det er jer der bestemmer, hvad jeres venskab skal handle om og hvor ofte I ses.

En netværksfamilie er som en god nabo

Som frivillig netværksfamilie fungerer du som den ”gode nabo”, der møder flygtningene venligt og stiller din viden og praktiske hjælp til rådighed. Kommunen har en række formelle forpligtelser som f.eks. at finde en bolig, tilmelde de voksne til sprogundervisning og finde institutionsplads til børnene. dMen selv når de forhold er på plads, kan der opstå mange spørgsmål. I Horsens har DRC Integration en rigtig god hverdagsrådgivning, du vil kunne bygge bro til, og hvor målgruppen kan få hjælp til at forstå brevet fra kommunen, SKAT, søge boligsikring og meget mere. 

 Om Venner Viser Vej

Projektet Venner Viser Vej er et partnerskab med Røde Kors om at udvide og udvikle frivilligaktiviteten ”netværksfamilier til flygtninge”. Projektets mål er at matche flygtninge, der kommer til landet med en frivillig ven eller familie. Projektet etableres ligeledes i udsatte boligområder med henblik på at udvide målgruppen til flygtninge, der har været i landet i længere tid. Hermed kan alle flygtninge, som har behov for det, få en frivillig ven eller familie

Flygtninge, der kommer til eller allerede er i Danmark, kan have stor glæde af kontakt med en frivillig netværksfamilie, der hjælper dem i gang med en ny tilværelse i Danmark. Det kan fx. være hjælp til at forstå de breve, der kommer fra kommunen.

Sådan bliver du frivillig netværksfamilie

Kontakt os gerne via denne annonce. Kontakt os  via. "Kontakt Organisation". Vi glæder os til at høre fra dig :)

Herefter kontakter Dansk Flygtningehjælp dig for at afklare hvor meget og hvordan, du ønsker at hjælpe.

Inden du bliver matchet med en flygtningefamilie, underskriver du en frivilligaftale, som definerer rammerne for den frivillige indsats, blandt andet en række etiske retningslinjer, tavshedspligt og underretningspligt.

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du er nysgerrig og/eller har brug for at stille uddybende spørgsmål

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Horsens
  • Opgavetype: Mentor og voksenven
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
  • Opdateret den: 03.04.24
  • Udløb: 12.06.24
Andre jobs fra organisationen: