Borgere med flugtbaggrund mangler netværk i Viborg

Om netværksindatsen 

Frivillige netværksfamilier eller -personer matches med flygtninge og giver en hånd med at blive en aktiv del af samfundet.

Frivillige venner og netværksfamilier er med til at vise personer med flugtbaggrund til rette i Danmark, til at fortælle om normer, traditioner og regler, og til at hjælpe de nye medborgere  med at træne det danske sprog, skabe netværk og kommunikere med det digitale Danmark. 

Mange af relationerne udvikler sig til reelle venskaber, hvor begge parter får meget ud af venskabet.

For en flygtning kan det være en stor udfordring at komme til et fremmed land med en helt anden kultur og et helt andet sprog. En ven kan styrke overskud og troen på fremtiden, og støtte en flygtning med at lære sproget, finde beskæftigelse og tage aktiv del i lokalsamfundet. 

Du vælger selv, om du vil blive ven med en flygtning sammen med din familie, din partner eller alene. Det vigtigste er, at du vil et andet menneske, og har mod på at give en hjælpende hånd i hverdagen.

Når du bliver frivillig ven med en flygtning, så mødes I regelmæssigt - typisk  et par gange om måneden - og laver det, som I har lyst til. Nogle mødes over en kop kaffe og øver sproget eller ordner praktiske ting. Andre laver en legeaftale med børnene, mødes for at dyrke sport eller går en tur sammen. Det er jer der bestemmer, hvad jeres venskab skal handle om og hvor ofte I ses.

En netværksfamilie er som en god nabo

Som frivillig netværksfamilie fungerer du som den ”gode nabo”, der møder flygtningene venligt og stiller din viden og praktiske hjælp til rådighed. Kommunen har en række formelle forpligtelser som f.eks. at finde en bolig, tilmelde de voksne til sprogundervisning og finde institutionsplads til børnene. dMen selv når de forhold er på plads, kan der opstå mange spørgsmål. 

 

Flygtninge, der kommer til eller allerede er i Danmark, kan have stor glæde af kontakt med en frivillig netværksfamilie, der hjælper dem i gang med en ny tilværelse i Danmark. Det kan fx. være hjælp til at forstå de breve, der kommer fra kommunen.

Sådan bliver du frivillig netværksfamilie

Du kontakter os gerne via kontaktformularen "Kontakt Organisationen". Herefter kontakter Dansk Flygtningehjælp dig for at afklare hvor meget og hvordan, du ønsker at hjælpe.

Inden du bliver matchet med en flygtningefamilie, underskriver du en frivilligaftale, som definerer rammerne for den frivillige indsats, blandt andet en række etiske retningslinjer, tavshedspligt og underretningspligt.

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du er nysgerrig og/eller har brug for at stille uddybende spørgsmål
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Viborg
  • Længere forløb
  • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
  • Opdateret den: 03.04.24
  • Udløb: 18.06.24
Andre jobs fra organisationen: