Besøgsvenner

Mindemakker er en nyere besøgs-indsats i Røde Kors Aarhus, som har fokus på at hjælpe demensramte borgere. Det er en besøgstjeneste, hvor frivillige bliver matchet med demensramte borgere på plejehjem ud fra fælles interesser.  

Antallet af borgere med demens er stigende og det kan være både hårdt og ensomt at leve med demens. Derfor er behovet for samvær, aktivitet og menneskelig kontakt stort - og formålet med Mindemakker er at opfylde dette behov.  

De frivillige Mindemakkere tilbyder omsorg og nærvær til mennesker, der er ramt af demens. Gennem hyggeligt selskab skabes glade stunder, livskvalitet og genkendelse hos den demensramte borger. Værdier i spil er medmenneskelighed, værdighed, nærvær og samvær. 

 

Opgaver og ansvar:

 • Generel ansvar for aktiviteten og for de frivillige, opfølgning, sparring og beslutningstagen i aktiviteten
 • Ansvar for at tiltrække, hverve og introducere nye frivillige
 • Opgaven i at motivere og fastholde de frivillige, og løbende at arrangere møder, kurser og facilitere fællesskabet og motivationen i frivilliggruppen
 • Ansvar for og frihed til at forme og udvikle aktiviteten inden for de givne rammer
 • Ansvar for at sikre det gode samarbejde med ledelsen og personale på udvalgte plejehjem
 • Fastholde det store overblik over alle frivillige (lige nu 12 stk) og de relevante plejehjem (lige nu 8 stk) og navigere i ændringer og opsøge nye plejehjem, hvis relevant
 • Deltage i netværk i Røde Kors, i ældreplejen i Aarhus Kommune og samarbejdsrelationer blandt øvrige aktører på området, blandt andet Ældresagen, Alzheimerforeningen, Folkekirken, Den Gamle By mm.
 • Ansvar for at rapportere internt i Røde Kors om status og udvikling i aktiviteten

 

Dét får du med: 

 • Du skaber fundamentet for at frivillige kan skabe stjernestunder, nærvær og fællesskaber med substans for borgere med demens
 • Din indsats gør en meningsfuld forskel for skrøbelige mennesker og afhjælper ensomhed 
 • Du får værdifuld erfaring med at arbejde med frivillighed
 • Du får glæden ved at hjælpe, beriger dig selv og dine medmennesker
 • Du får mulighed for at opøve lederevner og prøve dig selv af med ansvar, overblik og projektledelse
 • Du får kurser og viden om demens – ny viden
 • Du indgår i fællesskaber med andre frivillige aktivitetsledere og ansatte i Røde Kors - relationer og netværk
 • Du får adgang til Røde Kors´ kurser og arrangementer
 • Du er forsikret, når du er på arbejde som frivillig

 

Vi ser gerne at du: 

 • Er nærværende og engageret i mødet med mennesker
 • Er opsøgende og har en naturlig sans for overblik og opfølgning
 • Brænder for frivilligt arbejde, for at tage ansvar og for at være tovholder
 • Har lyst til og evner at indgå i en social kontekst med frivillige, som arbejder med mennesker med demens
 • Er god til at lytte og sætte sig i den andens sted
 • Har tid (ca. 2-4 timer om ugen), lyst og mulighed for at være frivillig aktivitetsleder i en længere periode

  For at kontakte kontakte organisationen så tryk på knappen "Kontakt organisation"På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 27.04.24
 • Udløb: 27.07.24
Andre jobs fra organisationen: