Sammen med unge i målgruppen og andre frivillige, får du mulighed for at sætte dit præg på et helt nyt og positivt og rummeligt fællesskab i Viborg, som GLAD Frivilligkoordinator i Klub Glad.

 

Klub Glad holder åbent hver anden onsdag, kl.17-20 i ulige uger.

Klub Glad holder til i De Frivilliges Hus, Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, Viborg.

 

Sæsonopstart er onsdag d.28.august, og du skal kunne deltage i vores frivillig-intromøde onsdag d.21.august, kl.17-19.

 

Du skal være frivilligkoordinator for de frivillige i Klub Glad, og dine opgaver er derfor primært organiserende, koordinerende og rettet mod at skabe et fællesskab mellem de frivillige og sørge for alt det praktiske, de frivillige har brug for, i forbindelse med at drive klubben. 

Du skal kunne være den, der samler trådene, og du skal kunne se dig selv i en ledende rolle. Du skal have interesse i det frivillige engagement og i det frivillige fællesskab.

Som frivilligkoordinator skal du:

 • have overblikket i planlægningen og koordineringen af de frivillige; have ansvar for og overblik over dækning på frivillige, hvilke frivillige der er på hvilke aftner, have ansvar for at finde afløsere, hvis en frivillig melder fra til den enkelte klubaften.
 • stå for de frivilliges sociale arrangementer, såsom sæsonopstart, juleafslutning og andet.
 • have kontakten til vores frivillige og hjælpe dem med de praktiske bagvedliggende opgaver, som ligger i driften af klubberne.
 • kunne støtte medfrivillige i at påtage sig de opgaver, som de hver især har.
 • sørge for god opstart i klubben af nye frivillige.
 • have det overordnede ansvar for lokaler og bestilling af mad til klubaftner.
 • som frivilligkoordinator være i tæt kontakt med medarbejderne i Fællesskabet Glad og kunne fungere som bindeled mellem medarbejderne og de frivillige.
 • da dette er en helt ny og særlig opgave i Fællesskabet Glad, skal du også selv være med til at skabe rammerne for, hvordan du vil løfte opgaven og byde ind med dine ideer og tanker om det frivillige arbejde i Klub Glad Viborg.

Hvad får du, som frivilligkoordinator hos os?

 • Et givende og meningsfuldt fællesskab
 • Kompetencer og udtalelser til dit CV
 • Netværk via Klub Glad og Fællesskabet Glad
 • Gratis aftensmad og masser af gode stunder ved deltagelse i klubaftnerne.
 • Erfaring med at være koordinator mellem flere frivillige og have overblikket over en frivilliggruppe og klubaftner.

Hvad forventer vi af dig som frivillig? 

 • At du er pålidelig og engageret i at skabe et positivt og rummeligt fællesskab for de frivillige og dermed også de frivilliges fællesskab med målgruppen.
 • At du er stabilt deltagende og har interesse i at være en del af Klub Glad og Fællesskabet Glad.
 • NB: Det er ikke et krav, at du som frivilligkoordinator skal deltage fast i alle klubaftner, men vi opfordrer selvfølgelig til at bruge klubaftnerne til at mærke Glad-stemningen, lære alle i fællesskabet at kende og mødes med frivilliggruppen.

 

Hvad er Fællesskabet Glad?

Fællesskabet Glad er et frivilligdrevet fællesskab i aften-, weekend- og ferieperioder for unge og voksne med et udviklingshandicap. I Fællesskabet Glad vægter vi fællesskaber, livsglæde og ligeværdige relationer. Fællesskabet Glad hører under NGO'en Jysk Børneforsorg/Fredehjem, en forening, der har beskæftiget sig med socialt og frivilligt arbejde siden 1906. Fællesskabet Glad er lokaliseret i Aarhus.

 

ønsker du denne nye og spændende frivilligopgave i Fællesskabet Glad, og ønsker du at være med til at skabe dette helt særlige fællesskab for vores frivillige i Klub Glad Viborg, så skal DU komme og blive GLAD frivilligkoordinator i Klub Glad Viborg og gøre en forskel for vores frivillige, samt unge og voksne med et udviklingshandicap.

 

Vi vægter livsglæde og livsudfoldelse højt, ligesom godt humør og venskaber altid er i centrum.

Kom og bliv GLAD med Fællesskabet Glad.

 

Vi glæder os til at høre fra dig! :-)
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Fællesskabet Glad

Info om organisationen:

Fællesskabet Glad
Fællesskabet Glad rummer en række ligeværdige fællesskaber for unge og voksn...
Fællesskabet Glad rummer en række ligeværdige fællesskaber for unge og voksne med udviklingshæmning. Alle aktiviteter er drevet af frivillige, og det er i høj grad deltagerne, som bidrager til at finde på, hvad vi skal lave sammen. Vi vægter livsglæde og livsudfoldelse højt, ligesom godt humør og venskaber altid er i centrum. Se nedenfor, hvilke aktiviteter, der findes i Fællesskabet Glad.
Læs mere

 • Opdateret den: 10.07.24
 • Udløb: 06.10.24
Andre jobs fra organisationen: