Som med-leder er du kontaktperson for de frivillige samt bindeled til OUH og Røde Kors Odense. I ledelsesteamet skal I støtte og vejlede de frivillige efter behov, tage samtaler med og introducere nye frivillige til opgaverne samt lave vagtplaner.

Røde Kors Odense har frivilige patientstøtter og -guides på OUH, der giver omsorg og støtter ensomme og sårbare patienter og deres pårørende på OUH. Deres opgave er at være tilstede, hvor der er behov for dem. Det kan være ved at vise vej, tage en snak, gå en tur, læse højt, holde i hånd eller blot være der for den syge.

På OUH kommer patientstøtterne på udvalgte afdelinger, hvor patienter er indlagt i kortere eller længere tid. Her giver de patienterne omsorg og opmærksomhed. Patientguidesne er vejvisere, når patienter skal til undersøgelse, have taget prøver eller ankommer på skadestuen og har brug for én at støtte sig til gennem forløbet.

Vi kan tilbyde dig:

Et spændende, fleksibelt frivilligjob, hvor du bliver del af et ledelsesteam. I vil få mulighed for kurser og netværk med andre aktivitetsledere, samtidig med at I vil være en en del af et godt team i Røde Kors i Odense. Her vil I kunne deltage i  uddannelsestilbud og relevante møder i afdelingen.

Har du allerede erfaring med forskellige samarbejder og ledelse, er det en fordel. Derudover skal du have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da du skal kunne lede et team af frivillige og sørge for, at de trives og får den nødvendige sparring.

Du skal forvente, at jobbet som frivillig aktivitetsleder vil kræve 3-6 timer ugentligt - men med mulighed for flexibilitet.

Hvis det lyder som noget for dig, eller har du spørgsmål til jobbet, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt os endelig via knappen, "Kontakt Organisationen".

Vi glæder os til at høre fra dig.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 10.04.24
  • Udløb: 08.07.24
Andre jobs fra organisationen: