• Har du lyst til at rådgive mennesker, som har været udsat for voldsomme oplevelser som f.eks. ulykker og kriminalitet?
  • Har du en ægte interesse i andre mennesker og er god til at lytte og skabe overblik?
  • Har du overskud, og er du robust af sind?
  • Har du lyst og energi til at indgå i et fagligt frivilligt fællesskab -og er du indstillet på løbende at tilegne dig ny viden gennem efteruddannelser og temadag?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, og vil du gennemgå et professionelt uddannelsesforløb, så kan du blive vores næste offerrådgiver i vores lokalafdeling i Østjylland

Offerrådgivningen i Danmark er et tilbud til ofre, vidner og pårørende for kriminalitet eller ulykke. Tryghed og tillid til omverdenen kan forsvinde på meget kort tid, og det tager tid at genopbygge forholdet til omverdenen.

Som en ud af 12 lokalafdelinger i Danmark arbejder Offerrådgivningen i Østjylland for at hjælpe ofre, vidner og pårørende bedst muligt.

I praksis skal du på skift med vores øvrige offerrådgivere deltage i pasning af en vagttelefon. Derudover har du mulighed for at involvere dig i forskellige administrative opgaver efter interesse og behov.

Der er tale om frivilligt arbejde. Du får stillet de nødvendige hjælpemidler til rådighed og dækket transportudgifter og betalt uddannelsesforløb.

Hvad vil det sige at være offerrådgiver?

Sammen med andre frivillige offerrådgivere vil du være den første hjælp, som mange ofre, vidner eller pårørende opsøger, ofte efter henvisning fra politiet eller andre rådgivninger. Den første og hyppigste kontakt foregår via telefon.

Som offerrådgiver er det din opgave at hjælpe ofre, vidner og pårørende med at få struktur på en voldsom hændelse for derigennem at hjælpe dem med at bearbejde oplevelsen. Du vil også lære at vejlede om retsprocessen og eventuel henvisning til anden hjælp. Offerrådgivningen er en medmenneskelig samtale (psykosocial indsats) og yder hverken terapi eller behandling.

Alt dette vil du blive uddannet til, før du får lov at tage din første rådgivning.

Hvornår kan jeg starte?

Du skal igennem en samtale med to af vores østjyske rådgivere, og bliver du valgt, skal du gennemgå Offerrådgivningens grunduddannelse. På uddannelsen lærer du om organisationen, samarbejdet med politiet, henvisningsmuligheder og – måske vigtigst af alt – hvordan du samtaler med og hjælper mennesker i krise.

Samtalerne afholdes efter aftale.

Grunduddannelsens fire moduler:

  • 24.-25. august i Vejle
  • 05.-06. oktober i Nyborg

Når du har gennemgået uddannelsen, må du yde rådgivning via telefonen. På vores månedlige rådgivermøder aftaler vi, hvordan vagtplanen skal se ud for den kommende måned. Vi afslutter altid de månedlige møder med fælle spisning og socialt samvær.

Du varetager vagten hjemmefra, og kan derfor sagtens leve et normalt liv den pågældende uge. Du skal dog naturligvis have mulighed for at besvare de indgående opkald, via den vagttelefon, du får udleveret. Du kan altid søge sparring hos andre rådgivere i forbindelse med din vagt.

Vi yder supervision til alle vores rådgivere.

Er du interesseret i at vide mere om Offerrådgivningen i Danmark, så besøg hjemmesiden https://offerraadgivning.dk

Vi afholder desuden et orienteringsmøde om det, at være rådgiver d. 3. juni kl. 17.00. Tilmelding på ostjylland[a]offerraadgivning.dk.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig offerrådgiver, så kontakt os via formularen 'kontakt organisation'. Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Offerrådgivningen
  • Opdateret den: 24.05.24
  • Udløb: 30.06.24