FV billede

I en presset hverdag kan det som ene-forælder til små børn være svært at finde overskuddet og få enderne til at hænge sammen. Som frivillig familieven bliver du ven med en hel familie, typisk bestående af ét eller flere børn i alderen 0-6 år og én forælder, oftest en mor, med spinkle eller svære familieforhold. Det kan eksempelvis være på grund af skilsmisse, dødsfald, sygdom, lange afstande eller lignende.

Du kan både blive familieven som enkeltperson eller som par. Det vigtigste er, at du har overskud til at indgå i et netværk omkring barnets mor eller far.

Det er et stort ansvar og meget betydningsfuldt at være familieven for en lille sårbar familie. Derfor er der en række kriterier og forpligtelser, du skal kunne imødekomme og være indstillet på at leve op til: Du skal kunne fremvise en ren straffe- og børneattest. Du har tid og overskud i hverdagen til at involvere dig i en lille families liv og mødes med familien et par timer 2-4 gange om måneden. Inden du bliver godkendt som familieven, skal du være indstillet på at gennemgå et screenings-interview, et hjemmebesøg af to matchere samt at deltage i et kursus. Når du er godkendt og matchet med en familie, skal du deltage i et par årlige netværksmøder med andre familievenner i Børns Voksenvenner, hvor I udveksler erfaringer. Du har psykisk og fysisk overskud til at være en støtte i en sårbar families liv. Du har lyst til at gøre en frivillig indsats, som gør en kæmpe forskel for en familie. Køn, uddannelse og etnicitet er naturligvis underordnet.

Som frivillig familieven tager du del i forælderens glæder og bekymringer for det lille barn/børnene, og du støtter familien, hvor det kan lade sig gøre. Du og familien mødes et par timer 2-4 gange om måneden. Da du som familieven skal opbygge et venskab med både forælder og børn, foregår samværet primært hjemme hos familien. Du skal være forberedt på, at et familievenskab skal have tid til at udvikle sig. Nogle familievenner bruger på længere sigt tid alene med barnet eller børnene, men venskabet er først og fremmest med hele familien.

Forælderen er enlig med ét eller flere børn i alderen 0-6 år og et spinkelt eller svært voksen- og familienetværk. Det kan skyldes skilsmisse eller dødsfald og sygdom i familien. Forælderen er derfor meget alene og har stort set ingen voksne at dele børnenes opvækst og oplevelser med. Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dig og familien dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både familieven og familie. Vi matcher som udgangspunkt forældre og familievenner af samme køn, og vi lægger desuden vægt på geografisk afstand, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og familien møder hinanden, inden I siger ja til et venskab. Matchet foretages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant faglig uddannelse som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver. På vores hjemme kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

Børns Voksenvenner følger venskabet tæt det første år, og som familieven mødes du med andre familievenner flere gange årligt til de obligatoriske netværksmøder, hvor I deler og drøfter historier og udfordringer. Derudover kan du løbende kontakte vores matchere, som støtter og hjælper, hvis du har brug for rådgivning om venskabet. Efter venskabets første år, har du fortsat mulighed for at deltage i netværksmøder, og vores matchere står selvfølgelig også klar til at hjælpe og støtte.

Send ansøgning gennem vores hjemmeside om at blive familieven : Børns Voksenvenner - Vi gør små smil større | voksenven

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Info om organisationen:

Børns Voksenvenner
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positi...
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og frivillige voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn mere tryghed, øget selvværd og dermed mod på nye udfordringer.
Læs mere

  • Opdateret den: 24.05.24
  • Udløb: 18.08.24
Andre jobs fra organisationen: