Cykeltjenesten er en indsats i Røde Kors Aarhus, som gennem de sidste knap 3 år har sikret frisk luft og gode stunder for plejehjemsbeboere, som ellers ikke ville komme ud i den friske luft. Der er populært at være cykelpilot, og der er løbende tilstrømning af nye frivillige. Derfor vil vi gerne have dine kræfter ind i ledelsesteamet, så vi kan få endnu flere frivillige ud at cykle med endnu flere plejehjemsbeboere. 

Du bliver medansvarlig for cykel-indsatsen og de engagerede frivillige cykelpiloter. Gennem hyggelige cykelture skaber de frivillige glade stunder og øget livskvalitet. Værdier i spil er: medmenneskelighed, værdighed, nærvær og samvær. 

Opgaver og ansvar:

 • Tovholder / medansvarlig leder på aktiviteten og på de frivillige (lige nu ca. 25 stk), herunder opfølgning og sparring
 • Introducere og oplære nye frivillige, og motivere og fastholde eksisterende frivillige
 • Afholde møder og understøtte fællesskab og motivation i frivilliggruppen
 • Sikre det gode samarbejde med personale på tilknyttede plejehjem (lige nu 14-16 stk)
 • Evt. samarbejde med øvrige aktører på demens/ældreområdet
 • Stor frihed til at forme og udvikle aktiviteten inden for de givne rammer

Dét får du med: 

 • Du skaber fundamentet for at frivillige kan komme ud at cykle med plejehjemsbeboere
 • Din indsats gør en meningsfuld forskel for skrøbelige mennesker og afhjælper ensomhed 
 • Du får værdifuld erfaring med at arbejde med frivillighed
 • Du får glæden ved at hjælpe, beriger dig selv og dine medmennesker
 • Du får mulighed for at opøve lederevner og prøve dig selv af med ansvar, overblik og projektledelse
 • Du indgår i fællesskaber med andre frivillige aktivitetsledere og ansatte i Røde Kors
 • Du får adgang til Røde Kors´ kurser og arrangementer

Vi ser gerne at du: 

 • Er nærværende og engageret i mødet med mennesker
 • Er opsøgende og har en naturlig sans for overblik og opfølgning
 • Har lyst til og evner at indgå i en social kontekst med frivillige, som har med ældre medborgere at gøre
 • Er god til at lytte og sætte sig i den andens sted
 • Har tid (ca. 2-4 timer om ugen), lyst og mulighed for at være frivillig leder i en længere periode

Har det vakt din interesse, så udfyld kontaktformularen "Kontakt Organisationen".
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 24.06.24
 • Udløb: 19.09.24
Andre jobs fra organisationen: