Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

Størstedelen af de kvinder, som kommer på Indvandrer Kvindecentret, har en begrænset uddannelsesmæssig baggrund, hvorfor lektielæsning for mange er udfordrende. De lektier, som kvinderne oftest kommer med, er lektier til deres danskkurser. Vi ser også kvinder, som har brug for hjælp til lektielæsning inden for fx SOSU-uddannelsen, pædagoguddannelsen ol. Som lektiehjælper har du fx til opgave at hjælpe med at formidle opgavens formål, forklare basale grammatikregler samt rette og give feedback på opgaver, som kvinderne har lavet. Der kan dog også i begrænset omfang forekomme opgaver såsom hjælp til at øve statsborgerskabsprøve, kørekort osv. 

Hver mandag og onsdag driver vi derfor en lektie- og netværkscafe for kvinder og børn, hvor vi b.la. tilbyder både lektiehjælp til kvinderne. I den forbindelse søger vi frivillige, der har lyst til at hjælpe etniske minoritetskvinder med deres lektier hveranden mandag i ulige uger.

 Vi forventer, at du:

 • er kvinde over 20 år
 • taler og skriver dansk flydende
 • har et basalt kendskab fag på folkeskoleniveau
 • har tid og lyst til at komme fast hver anden mandag kl. 16.30-20.00 
 • har lyst til at få erfaring med at arbejde med etniske minoritetskvinder
 • har lyst til at indgå i en spændende arbejdsplads med kvinder og børn fra hele verdenen

Til gengæld får du:

 • noget relevant til CV’et
 • muligheden for at være en del af et stærkt socialt frivilligt fællesskab
 • muligheden for at gøre en forskel for etniske minoritetskvinder
 • oplægsaftener hver 3. måned med relevante debatoplæg om emner, der berører målgruppen

 Har du lyst til at starte som frivillig eller bare høre mere om projektet, så send os en mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Kommunikation og IT, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Indvandrerkvindecentret

Info om organisationen:

Indvandrerkvindecentret
 • Opdateret den: 30.04.19
 • Udløb: 30.09.19
Andre jobs fra organisationen: