Den Sociale Skadestue er et krise og rådgivningstilbud til alle borgere i Aalborg og Nordjylland, der i aften og nattetimerne (18-07) tilbyder samtaler, både personligt og telefonisk. Der er ansat professionelt personale (socialrådgivere) der sammen med de frivillige løser opgaven med at give borgerne en god samtale omkring det problem de præsentere for os.  Borgerne kan henvende sig anonymt.

De frivilliges vagter går fra 17:30 til 23.00 og 22.30 til 06.00. Man skal have 2 vagter pr måned hvor hver 4. er en nattevagt. De frivillige får supervision på alle samtaler af det faste personale. De faste fordeler opgaverne og har det overordnede ansvaret for at den enkelt borger får den hjælp det er brug for. De faste og frivillige er i tæt samarbejde om at give borgerne en professionel , menneskelig og engageret hjælp. Som ny frivillig skal man gennemgå 2 obligatoriske intro kurser, næste kursus dage er endnu ikke planlagt grundet Corona krisen. Derfor vil du først skulle deltage på disse kurser efter opstarten hos os.

Den Sociale Skadestue hjælper borgere med mange forskellige problemstillinger, fx ensomhed, psykisk og fysiske sygdommer, parforholds problemer og socialfaglige  spørgsmål. Desuden varetager vi offerrådgivningen i nordjylland i  samarbejde med politiet. Opgaverne er at lytte og rumme, samt give støtte og omsorg. Vi forsøger at rådgive og møde borgerne der hvor de er, så de føler sig set og hørt.Vi forsøger at have en frivilliggruppe der er bredt sammensat af alder, køn og erfaring.

Send din ansøgning og vi kontakter dig  for at lave en aftale om en ansættelses samtale.Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere om huset og arbejdet  og opgaverne som  frivillig, før du sender en ansøgningen, er du velkommen til at ringe til huset i vores åbningstid som er 18.00 - 07.00 alle ugens hverdage. 

Hvis du kan lide at arbejde i et velfungerende fælleskab, har mod på at udvikle dig, har ro til at lytte til andre, samt en godt udviklet empatisk evne, så har vi et spændende og meningsfuldt frivilligt arbejde til dig!

Den Sociale Skadestue
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opdateret den: 28.12.23
  • Udløb: 27.06.24