Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og for at fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

I 2013 oprettede vi et frivilligt mandligt mentorkorps med henblik på at skabe mulighed for, at unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund kan blive tilknyttet en mentor, der aktivt kan inspirere den enkelte i sin hverdag med fritidsaktiviteter, lektielæsning, fritidsjob, uddannelse og arbejde. Det er vores erfaring at mange af drengene mangler aktive og meningsfulde aktiviteter i deres hverdag og at de ydermere er i risiko for at blive tabt i det danske skole – og uddannelsessystem.

Om dig:

 • Du er en mand over 23 år
 • Du har mulighed for at mødes med den unge 1 gang om ugen i 1-3 timer
 • Du har lyst til at få erfaring med at arbejde med unge drenge
 • Du har lyst til at tilbyde lektiehjælp, uddannelsessparring og sociale oplevelser
 • Du vil indgå i et mentorteam med andre mandlige frivillige
 • Du vil binde dig til projektet i minimum 6 måneder

 

Vi tilbyder dig:

 • Et selvstændigt frivilligt arbejde
 • Opbygning af dit CV
 • Mulighed for at skabe netværk med andre mandlige frivillige
 • Et spændende frivilligt job med mulighed for at stå for aktiviteter med de unge
 • Mulighed for at deltage i vidensudviklende oplægsaftener ca. hver 3. måned

 

Har du lyst til at blive mentor eller bare høre mere om projektet, så send os en beskrivelse af dig selv. Vi glæder os til høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København N
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Flygtninge og integration, Træning og idræt
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Indvandrerkvindecentret

Info om organisationen:

Indvandrerkvindecentret
 • Opdateret den: 29.01.19
 • Udløb: 04.08.19
Andre jobs fra organisationen: