Hjernerystelsesforeningen søger dig, der kan og vil understøtte ramte af hjernerystelse og deres pårørende med at afvikle givende møder i grupper med ligestillede.

OM GRUPPERNE

Grupperne mødes ca. hver 2.-4. uge i 2 timer med 4-8 deltagere. Til hver gruppe knyttes en tovholder. I grupperne kan man:

 • Møde andre ligestillede og nedbryde isolation.

 • Føle sig forstået af ligestillede.

 • Dele erfaringer samt udveksle viden og tips.

 • Gå i dybden med nogle af diskussionerne på foreningens sociale medier.

OM JOBBET

Som tovholder er det dig, der samler trådene mellem og under møderne. Ofte bruges en Facebookgruppe, som et supplerende værktøj til de egentlige møder. Det er deltagernes eget ansvar at give og modtage råd, trøst og opmuntring, men det er alligevel rart at have nogen kompetente værter ved møderne. Som tovholder har du følgende opgaver:

 • Planlægning af og indkaldelse til møderne.

 • Forventningsafstemning med deltagerne.

 • Behagelig og “hjernerystelsesvenlig” afvikling af møderne for alle deltagere”.

 • Evaluering og opfølgning efter mødet.

 OM FORENINGENS SUPPORT

Du er en nøgleperson i vores arbejde med selvhjælpsgrupperne. Derfor gør vi hvad vi kan for at bakke op om dig. Vi hjælper blandt andet med:

 • Rekruttering af brugere og PR.

 • Support, rådgivning, supervision, kurser.

 • Erfaringsudveksling med andre tovholdere.

 • Reference ved jobansøgninger efter 6 måneders frivilligt arbejde.

OM HJERNERYSTELSE

Cirka 3.000 danskere rammes hvert år af længerevarende hjernerystelse (Post Commotionelt Syndrom forkortet PCS). Symptomerne kan vare fra 3 måneder til flere år. De kan ikke ses, selv om de kan være ganske alvorlige og blandt andet medføre social isolation samt tab af arbejdsevne. Socialrådgivere, læger og pårørende kender ofte ikke til sygdommen. Som ramt af hjernerystelse føler man sig derfor tit alene.  

Hvis du er interesseret og/eller har spørgsmål/kommentarer, er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Vi håber at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Hjernerystelsesforeningen

Info om organisationen:

Hjernerystelsesforeningen
 • Opdateret den: 27.10.22
 • Udløb: 31.01.23
Andre jobs fra organisationen: