Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

Et gennemgående træk ved de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er, at de oplever udfordringer i relation til at opbygge et netværk i Danmark. Vi ser derfor, at mange kvinder ønsker at skabe kontakt til andre, men har svært ved, hvordan de skal gribe dette an, når de i begrænset omfang er en del af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derudover oplever kvinderne udfordringer i retning af hverdagsgøremål såsom brug af netbank, email, udarbejdelse af jobansøgninger, men også i forhold til at forstå måden, hvordan det danske samfund er opbygget. Med dette mentorkorps søger vi derfor at tilbyde kvinderne en personlig én-til-én støtte, der kan være en vejviser i det danske samfund, tilbyde lektiehjælp og jobsparring samt personlige snakke og sociale oplevelser.   

Om dig:

 • Du er kvinde og mindst 25 år
 • Du har tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer
 • Du er en åben person, der har nemt ved at kommunikere med andre mennesker
 • Du er tålmodig og have lyst til at lære fra dig
 • Du skal kunne binde dig til projektet i minimum 6 måneder

Vi tilbyder dig:

 • Muligheden for at skabe kulturelle møder på tværs af forskellige kulturer
 • Muligheden for at hjælpe etniske minoritetskvinder med at skabe sig en hverdag i Danmark
 • Foredragsaftener hver 3. måned med relevante oplæg, hvorved du kan erhverve dig viden, der relaterer sig til området og din mentorfunktion
 • Mulighed for sparring og netværksdannelse med andre frivillige mentorer
 • Erfaring med frivilligt at arbejde med inklusion, som er relevant for dit CV

Som frivillig hos Indvandrer Kvindecentret har du mulighed for at indgå i et miljø med andre frivillige samt ansatte, der ønsker og brænder for at gøre en forskel for etniske minoritetskvinder.

Kunne dette være noget for dig, så send os en mail til projektleder Sarah Packness med lidt info om dig selv!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København N
 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Mentor eller voksenven, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Indvandrerkvindecentret

Info om organisationen:

Indvandrerkvindecentret
 • Opdateret den: 25.02.19
 • Udløb: 29.09.19
Andre jobs fra organisationen: