Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

Indvandrer Kvindecentret har opstartet et mentorkorps for unge piger med etnisk minoritetsbaggrund, da der tegner sig et klart billede af, at pigerne har brug for støtte i retning af uddannelse samt fritids- og ungdomsliv. En stor del af pigerne mangler aktive og meningsfulde aktiviteter i deres hverdag, flere føler sig splittet mellem to kulturer og mangler nogen at snakke med dette om samt at kunne blive inspieret i forhold til uddannelse og fremtidigt arbejdsliv.  Med dette mentorkorps ønsker vi at tilbyde piger med etnisk minoritetsbaggrund en personlig én-til-én støtte i hverdagen, der aktivt kan inspirere den enkelte unge pige i sin hverdag med fritidsaktiviteter, uddannelse og arbejde. 

Om dig:

 • Du er kvinde over 23 år
 • Du har lyst til at få erfaring med at arbejde med unge somaliske piger
 • Du kan afsætte 1-3 timer ugentligt til at mødes med din mentee
 • Du kan binde dig til projektet i minimum 6 måneder
 • Du har lyst til at give lektiehjælp
 • Du har lyst til at skabe rammer for positivt og inspirerende socialt 
 • Du har lyst til at indgå i et mentorteam med andre kvindelige frivillige

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt frivilligt arbejde
 • Opbygning af dit CV
 • Mulighed for at skabe netværk med andre kvindelige frivillige
 • Et spændende frivilligt job med mulighed for at stå for aktiviteter med de unge
 • Mulighed for at være med at udvikle projektet sammen med teamet
 • Mulighed for at deltage i vidensudviklende oplægs- og debataftener hver 4. måned

Har du lyst til at høre mere om projektet, så kontakt projektleder Sarah Packness via formularen 'kontakt forening'

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København N
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Flygtninge og integration, Mentor eller voksenven
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Indvandrerkvindecentret

Info om organisationen:

Indvandrerkvindecentret
 • Opdateret den: 29.04.19
 • Udløb: 31.12.19
Andre jobs fra organisationen: