Opgangsvenner er en aktivitet i Røde Kors, verdens største humanitære organisation. Som frivillig i Opgangsvenner møder du mennesker der står i en vanskelig livssitution. Du vil derfor blive klædt på til opgaven gennem kurser. Sparringsmøder og fælles arrangementer.

Vi lægger meget vægt på,  at både frivillige og opgangsbeboer/tidligere opgangsbeboere, samt tilknyttede til Dagcenter for misbrug er med til at udvikle aktiviteten og derfor vil din deltagelse og mening have indflydelse på de aktiviteter, der er i Opgangsvenner.

Din opgave som frivillig er:

Samtale og lytte - være til stede - vise omsorg - skabe ro og glæde - medvirke til at udvide sociale relationer og netværk for modtagerene.

Som frivillig i Opgangsvenner skal man være min. 21  år ( i følge samarbejdsaftalen mellem Røde Kors og Misbrugcenteret). Man skal være moden og stabil,og kunne udføre opgaverne i overensstemmelse med Røde Kors-aftalen, samt overholde rammer og regler for Opgangsvenner.

Som frivillig i Røde Kors er man ligeledes underlagt tavshedspligt, og det forventes, at man deltager i relevante kurser og møder, som  Opgangsvenner tilbyder.

Kontakt os via formularen 'kontakt organisation'

Vi glæder os til at høre fra dig. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

  • Opdateret den: 17.10.18
  • Udløb: 17.04.19

Information:

  • Arbejdsplads(er): Ringen 51A, 6700 Esbjerg
  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor eller voksenven
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors

Andre jobs fra organisationen: