Hvem er rådgivningen for:

I LMS Odense rådgiver vi ved personlige samtaler. Rådgiverens opgaver er at lytte, støtte og vejlede mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende og andre interesserede. Du vil indgå i fællesskab med foreningens øvrige frivillige samt ansatte koordinator.

Udover de personlige samtaler vil du stifte bekendtskab med mail-og chatrådgivning

Det forventer vi:

 • Er 25 år og gerne ældre. Det skyldes rådgivningsarbejdets karakter med vanskelige samtaler, der kræver modenhed og livserfaring.
 • Du skal kunne afsætte 7 timer om måneden og dække 2 vagter i tidsrummet kl. 16-19
 • Du skal være ansvarsbevidst, robust og psykisk stærk og udstråle ro, rummelighed og styrke
 • Du er et menneske med overskud og lyst og energi til at skabe trygge rammer brugerne af rådgivningen.
 • Du skal kende dine egne grænser, hvile i dig selv og have respekt for, at nogle af brugerne kan være meget sårbare
 • Viden om spiseforstyrrelse og selvskade vil være en fordel, men ikke en betingelse. Har du selv haft problematikken omkring spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet, er det vigtigt, at det er en problematik, der har ligget bag dig i minimum 2 år

Det får du:

 • Som frivillig rådgiver bliver du klædt på til arbejdet gennem obligatorisk kursus. Du får løbende efteruddannelse og du arbejder tæt sammen med en ansat koordinator som støtter dig i rådgivningsarbejdet
 • Du får kollegialt samvær med rådgivningens koordinator og frivillige rådgivere, hvor vi lægger vægt på social trivsel, udvikling og sparring
 • Der er mulighed for supervision via frivilligmøder med de øvrige rådgivere
 • Du får selvfølgelig også glæden og den personlige udvikling ved at være noget for andre

Hvem er LMS?

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til pårørende og andre interesserede. Samtidig ønsker LMS at skabe opmærksomhed i samfundet omkring spiseforstyrrelser og selvskade med henblik på forebyggelse, bedre behandlingstilbud og omsorg efter behandlingen.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
 • Opdateret den: 06.02.20
 • Udløb: 06.04.20