”Mænd i Fokus” er  frivilligt tilbud til mænd i krise eller svær situation. Fx hvis jobbet er røget, ved alvorlig sygdom, skilsmisse eller hvor skilsmissen har gjort forholdet til børnene svært.

Alt for ofte betyder det en kæmpe nedtur. Også fordi mænd sjældent opsøger andres hjælp, fordi der er få tilbud til mænd i krise og de ofte er udtænkt/udført af mænd.

Derfor er frivilligcentre i Region Midtjylland og Nordjylland samt bl.a. mandecentrene gået sammen om ”Mænd i Fokus”. Struer Frivilligcenter står bag her i lokalområdet.

For at få gang i ”Mænd i Fokus” har vi brug for 3-5 mandlige frivillige. Vi mangler stadig 2-3 stykker. Kunne det være dig?

Vi søger både dig, der har været nede at vende pga fx skilsmisse eller ledighed, men som er kommet ovenpå, nu er robust og først og fremmest brænder for at hjælpe og rådgive andre i krise. Dig som ved, hvad der var svært, hvad der virkede. Dig som selv har stået i situationen.

Vi søger også dig, der IKKE nødvendigvis har været i en sådan krise, men til gengæld har den faglige baggrund for at arbejde med systemisk og anerkendende metoder i rådgivningen af mænd. Du kan være psykolog, coach, terapeut, pædagog eller have praktisk erfaring med at hjælpe mennesker i krise. Optimalt set er frivilliggruppen en blanding af begge baggrunde.

Hvad lyder opgaven så på? Som frivillig kommer du til at arbejde med ”Mænd i Fokus” hele vejen rundt, men først og fremmest rådgivningen. Dels som gruppeleder for metoden ”Kom Videre Mand”, et velafprøvet selvhjælpsforløb for 8 mænd, der mødes ugentlig i 8 uger med to af jer frivillige som gruppeledere/facilitatorer i hver mandegruppe. Dels som rådgiver for mændene i form af samtaler.

Inden vi går i gang med grupperne, kommer du på kursus som igangsætter og gruppeleder

I ”Mænd i Fokus” mener vi dog, at gruppeforløb ikke kan stå alene, det siger erfaringen, men skal suppleres af aktiviteter for mænd. Dels nye aktiviteter for mænd, som frivilligcentret fx står bag, dels at få kortlagt og så sluset de deltagende mænd ud i nogle af de mange gode lokale mandefællesskaber, der allerede findes. Om det rigtige for den enkelte mand så er fisketure, gamle biler eller madlavning.

En vigtig del i projektet er derfor at få mændene sluset ud i civilsamfundets fællesskaber. Noget du også kan bidrage til som frivillig.

Er du ham, vi søger som frivillig? Kender du ham? Eller er du bare nysgerrig efter at vide mere?
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Skolegade 5A, 7600 Struer
  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
  • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Struer Frivillligcenter
  • Opdateret den: 16.04.21
  • Udløb: 01.07.21
Andre jobs fra organisationen: