Kringlebakken søger en kærlig  og moden medarbejder, der kan komme en gang om ugen i formiddagstimerne (mandag – torsdag kl. 9.30 – 12.30), og som har lyst til at være en del af et spændende hus fyldt med dejlige børn og kvinder, og et engageret personale. Du vil have mulighed for at være med i personale-møder, supervision og flere årlige arrangementer for frivillige.

I vuggestuen er der plads og rum til at fokusere på det enkelte barn og dets behov, samtidig med at moren er en del af denne proces. Børnene indgår i en hverdag, der ligger tæt op af dagligdagen i en almindelig vuggestue, med morgensang, hvor også mødrene deltager, frokost, og udflugter. Der er fokus på sprogstimulering og motorisk og social udvikling. Integrationsvuggestuen tager ofte på ture med børnene og benytter de gode lokale tilbud og legepladser, der findes på Bispebjerg.

Integrationshuset Kringlebakken er en frivillig social forening, som blev stiftet i 1999. Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de sociale, uddannelses-, erhvervs- og sundhedsmæssige områder for piger, kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund. Omdrejningspunktet for alle aktiviteter er den tidlige forebyggende og helhedsorienterede indsats, og bygger på frivillighed under ansvar og hjælp til selvhjælp.

Kringlebakkens vision: 

Et samfund hvor etniske minoritets-familier er en ligeværdig del af det store fællesskab.

Kringlebakkens Mission

Kringlebakkens indsatser styrker aktiv samfundsdeltagelse for kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Kringlebakken er fortalervirksomhed for og med marginaliserede kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, og arbejder for at skabe forståelse for og nedbryde fordomme samt bygge bro mellem mennesker på tværs.

Kringlebakken er en vidensbase, der formidler viden om integrationsområdet med særlig fokus på den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats.

Som frivillig bliver du en del af et dynamisk hus med mange indsatser og mennesker fra hele verden. Vi tilbyder såvel faglige som sociale aktiviteter for husets frivillige. 

Vi ser frem til at møde dig!

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Flygtninge og integration
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Integrationshuset Kringlebakken

Info om organisationen:

Integrationshuset Kringlebakken

  • Opdateret den: 04.12.19
  • Udløb: 04.03.20