Ca. 3.000 danskere rammes hvert år af længerevarende hjernerystelse (Post Commotionelt Syndrom forkortet PCS). Symptomerne er blandt andet udtrætning, hovedpine og ekstrem lys/lydfølsomhed. Symptomerne kan ikke ses, men de er ganske alvorlige. Derudover kender socialrådgivere, læger og pårørende ofte ikke til sygdommen. Så patienterne bliver ofte fejldiagnosticeret og føler sig misforstået. Det kan hjælpe at møde ligestillede og derfor tilbyder Hjernerystelsesforeningens selvhjælpsgrupper, hvor ramte kan mødes.

Om mødegrupperne

Grupperne mødes ca. hver 6. uge i 2 timer med 4-8 deltagere. Til hver gruppe knyttes 1-2 tovholdere. I grupperne kan man:

 • Møde andre ligestillede.
 • Være i en gruppe, hvor det er normalt og ok at være ramt.
 • Opmuntre hinanden.
 • Dele erfaringer om de mange problemstillinger, som hjernerystelse medfører.
 • Gå i dybden med nogle af diskussionerne i foreningens Facebookgruppe og andre medier. 

Om jobbet

Som facilitator er det dig, der samler trådene mellem deltagerne under møderne. Det er deltagernes eget ansvar at give og modtage råd, trøst og opmuntring, men det er alligevel rart at have nogen kompetente værter ved møderne.  Du har følgende opgaver:

 • Planlægning af og indkaldelse til møderne.
 • Forventningsafstemning med deltagerne.
 • Behagelig og “hjernerystelsesvenlig” afvikling af møderne for alle deltagere”.
 • Evaluering og opfølgning efter mødet.

 Vi tilbyder dig

Som frivillig tovholder er du en nøgleperson i vores arbejde med selvhjælpsgrupperne. Derfor gør vi hvad vi kan for at bakke op om dig. Vi hjælper blandt andet med:

 • Rekruttering af brugere.
 • PR.
 • Support, rådgivning, supervision, kurser.
 • Erfaringsudveksling med andre tovholdere.
 • Anbefaling og reference ved din jobsøgning. 

Hvis du er interesseret og/eller har spørgsmål/kommentarer, er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Vi  håber at høre fra dig.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Hjernerystelsesforeningen
 • Opdateret den: 13.06.22
 • Udløb: 31.08.22
Andre jobs fra organisationen: