Fredericia Krisecenter er en selvejende institution, som har til formål at yde støtte, hjælp og sikkerhed til kvinder, der har været udsat for vold eller mishandling. Her er der rig mulighed at få kompetencer i at være lyttende, handlekraftig og at reagere i kriser. Kompetencer som du senere kan trække på.

Som frivillig, vil det være din opgave at være til stede, at lytte og snakke med beboerne. Du vil passe telefon og dørklokken og modtage kvinderne. Du vil også skulle sætte dig ind i forskellige problemstillinger og tilkalde relevant hjælp. 

Vores krav til frivillige er, at de har en medmenneskelig og forstående indstilling til beboerne og deres vilkår. Arbejdstiderne er på hverdage fra 19-08 og i weekender (og helligdage) fra 16-08. Vi aftaler vagter på gruppemøder hver måned.               

Du skal være fyldt 18 år. Børneattest indhentes og der gælder tavshedspligt.

Som frivillig får du tilbudt forskellige kurser/foredrag, der klæder dig bedre på til arbejdet på et krisecenter, og der kan også være kurser om personlig udvikling. Udover det sociale samvær med andre frivillige, får du også gratis mad og drikke, når du har vagt.

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at blive frivillig medarbejder, så kontakt Fredericia Krisecenter eller Frivilligcenter Fredericia.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Fredericia
  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Frivilligcenter Fredericia
  • Opdateret den: 25.10.23
  • Udløb: 25.04.24
Andre jobs fra organisationen: