Har du lyst til at være med til at sikre de bedst mulige rammer for vores brugere og frivillige i Netværksgruppens i Københavns lektiecafé for voksne borgere med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund? Så søg jobbet som husvært hveranden tirsdag elller torsdag kl. 18-21.

Kort om vores lektiecafé

Vores brugere er alt fra sprogskoleelever,  voksne elever fra  9.-10.-klasse, HF, SOSU-elever eller studerende på videregående uddannelser. Den støtte vi giver er ofte afgørende for et godt uddannelsesforløb. Nogle af vores brugere  får også hjælp til jobsøgning, læse og skrive mails, kontakte myndigheder o.l..

Vores lektiecafé har åbent mandag-fredag fra kl. 12-17 og mandag-torsdag kl. 18-21. 

Jobbet som husvært

Som husvært i Netværksgruppens lektiecafé er dine opgaver først og fremmest at sikre, at vores lektiecafé hveranden tirsdag eller torsdag kl.18-21 fungerer bedst muligt for de frivillige,  der udgør holdet tirsdag, og for de brugere der kommer for at få hjælp af vores frivillige. Vi forventer, at du som minimum kan være husvært i 6 måneder.  Der er mulighed for at melde afbud, når du har behov for det, så finder vi en husværtvikar.

Dine arbejdsopgaver vil være: 

 • At fungere som husvært hveranden tirsdag eller torsdag kl. 18-21.
 • Åbne/lukke vores kontor,  passe telefon & dørtelefon.
 • Have overblik over om alle vores brugere får hjælp.
 • Tage godt i imod nye brugere og frivillige.

Vi forventer, at du deltager i et af vores intromøder inden du starter som frivillig, og vi holder det næste lørdag d. 24 oktober 2020 kl. 14-16.

Som frivillig i Netværksgruppen får du:

 • Mulighed for at blive del af et fællesskab af engagerede frivillige.
 • Stor praktisk viden om integration og frivilligt arbejde.
 • Kurser, temamøder og støtte herunder et årligt møde med gruppen af husværter og løbende sparring og dialog med vores tovholder for husværtgruppen, når du skulle have behov for det samt grundig introduktion til jobbet som husvært.
 • Kontakt til en gruppe mennesker med meget forskellig baggrund, men med det til fælles, at de alle har udenlandsk baggrund og har brug for ekstra støtte med deres studier eller med andre faglige og sociale udfordringer. De fleste af vores brugere kommer fra Somalia, Mellemøsten, Afghanistan og Nordafrika, men du kan også møde folk fra andre dele af verden.Mulighed for at gøre en stor forskel.

Hvordan kommer du igang?

Hvis du har lyst til at bidrage til vores arbejde, så kontakt Netværksgruppen. Du kan kontakte os her

Vi har behov for en mangfoldig gruppe af frivillige, så vi kan matche brugernes behov bedst muligt. Derfor hører vi gerne fra alle, der har lyst til at gøre en forskel. 

Vi holder informationsmøder, hvor du  høre mere om vores arbejde og aktiviteter og  holder vores næste informationsmøde lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 14-16 i vores lokaler i Frivillighuset på Nørrevold 82 lige ved Nørreport. 

Hvis du gerne vil starte som frivillig hos os, er det et krav, at du deltager i et af vores informationsmøder.

Læs mere på vores hjemmeside www.frivillighuset.net

Har du spørgsmål eller ønsker du at tlmelde dig informationsmøde så kontakte os her. 

Hvem er vi?

Netværksgruppen i København er en frivilliggrupper under Dansk Flygtningehjælp. Vi støtter voksne og unge voksne med flygtninge-/etnisk minoritetsbaggrund. Derfor kan vi tilbyde dig, som gerne vil gøre en indsats for borgere med flygtninge-/etnisk minoritetsbaggrund og deres integration i det danske samfund, det helt perfekte sted at lægge dine kræfter.

Vi bor i Frivillighuset på Nørrevoldgade 82, lige ved Nørreport station.

Hvad gør vi?

Netværksgruppen i København tilbyder Københavns borgere med flygtninge og etnisk minoritetsbaggrund hjælp, støtte og rådgivning i forbindelse med sprogtræning, uddannelse og jobsøgning samt stiller vores erfaring og netværk til rådighed og giver gode råd og sparring omkring alt det, man kan have brug for at vide som ny borger i Danmark.

Udover lektiecafé tilbyder vi også andre aktiviteter som f.eks. samtalecafé, jobsøgningscafé, et-til-et- lektiehjælp, hverdagsrådgivning og cykelkursus. 

 

 

 

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Ledelse af aktiviteter, Praktisk arbejde, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp

 • Opdateret den: 17.10.20
 • Udløb: 26.10.20
Andre jobs fra organisationen: