Natteravnenesål er at skabe lokal tryghed og livsglæde

- især blandt børn og unge i det offentlige rum.

Natteravnene er

IKKE et privat vagtværn, opsyn eller lignende - menansvarlige voksne, der påfrivillig basis hver gør en lille indsats som rollemodel med stor effekt for at:

 • skabelokal tryghed samtintegration
 • "være der"for børn og unge for athjælpeogvise omsorg, ogindirekte være med til at begrænse især hærværk, druk og misbrug, spritkørsel, vold, voldtægt og anden kriminalitet. 

Hvad skal man gøre?

 • være synlig.
 • observere og evt. hjælpe.
 • dialog - overvejende på de unges initiativ. 

Hvem kan være med?

 • "almindelige" voksne - typisk forældre/bedsteforældre til kommende teenagebørn
 • ansvarlige "forbilleder" og gode "rollemodeller" / ildsjæle
 • lokale ansigter
 • Alle med sund fornuft - uafhængig af alder, køn, politik, religion, uddannelse, beskæftigelse og etnisk/kulturel baggrund......
 • Principielt ALLE!!! Du erid velkommen til at få en uforpligtende prøvetur. 

Hvor - hvornår er vi på gaden?

 • Fredag og lørdag nat fra kl. 00:00 - ?? 
 • Vi går ture i hold på tre m/k'er efter lokalt behov - middag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker. 
 • Ved større arrangementer i byen prøver vi at stille med flere hold. 
 • Deltag, når du har tid og lyst, gerne 1-2 gange i kvt. 

Som frivillig Natteravn i Fredericia kan du forvente:

 • at vi har brug for dig
 • at din indsats kommer andre til gavn
 • at din indsats værdsættes og respekteres
 • at du bliver en del af fællesskabet
 • en årlig julefrokost, som vi holder i januar måned.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 02.10.18
 • Udløb: 02.04.19

Information:

 • Arbejdsplads(er): Fredericia
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter Fredericia
Andre jobs fra organisationen: