Vi søger en frivillig, der kan hjælpe med at sikre det økonomiske grundlag for "Børns Voksenvenner Køge".

Siden 1990 har Børns Voksenvenner i Danmark etableret venskaber mellem ressourcestærke voksne og børn fra 6-7 års alderen og opefter, med et svagt voksennetværk. Det handler om børn som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen, f.eks. fordi de af den ene eller anden grund har en spinkel forældrekontakt.

Lokalforeningen i Køge etablerede vi i 2012, og i de seneste år er vore aktiviteter udbredt til også at dække Solrød, Greve, Faxe og Stevns kommuner.

Vi er økonomisk afhængig af §18 tilskud fra de kommuner hvis område vi arbejder i, men også af donationer fra fonde og foreninger. Disse tilskud og donationer skal primært dække vore udgifter til almindelig administration, markedsføring og aktiviteter for børn og voksenvenner.

Vi søger:

En frivillig fundraiser, der kan løse følgende opgaver:

· Udfærdige og sende ansøgninger om §18 midler til relevante kommuner

· Sende foreningens årsregnskab og regnskaber for anvendelse af §18 midler til de kommuner, der har givet tilskud, jf. den enkelte kommunes gældende retningslinier

· Søge fonde og foreninger om donationer ud fra foreningens økonomiske målsætning

· Sende ”takkemails” til fonde og foreninger, der har støttet os økonomisk

· Løbende orientere bestyrelsen om status på tilskud og donationer (ved bestyrelsesmøder m.v.)

Vi tilbyder

· Glæden ved at være med til at give børn en voksenven.

· Børns Voksenvenner har Landsforeningen som paraplyorganisation for de lokale foreninger, men det lokale græsrodsarbejde er i centrum.

· Vi er en gruppe med mange forskellige baggrunde og aldre. Vi brænder for at give ensomme og sårbare børn en voksenven, og vi skaber også plads til at være sociale sammen.

. Fleksibele arbejdstider og det meste kan gøres hjemmefra.

Få mere at vide ...Der er mange forskellige opgaver i Børns Voksenvenner Køge. Vi er meget fleksible i opgavefordelingen, så hvis du er interesseret i Børns Voksenvenner, må du meget gerne kontakte os for at høre mere om at blive matcher eller om en anden rolle.

Hjemmeside: www.voksenven.dk/koege

Facebook: www.facebook.com/VoksenvennerKoege
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Praktisk arbejde, Økonomi og fundraising
  • Arbejdsområde: Børn og unge
  • Længere forløb
  • Organisation: Børns Voksenvenner

Info om organisationen:

Børns Voksenvenner
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positi...
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og frivillige voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn mere tryghed, øget selvværd og dermed mod på nye udfordringer.
Læs mere

  • Opdateret den: 11.06.24
  • Udløb: 10.12.24
Andre jobs fra organisationen: