Hjælpen består i at tale dansk sammen, fortælle om dansk kultur og forklare om samfundsforhold. Det kan også være at lave aktiviteter sammen som at gå ture, besøge museer, lave mad sammen, gå på biblioteket eller hvad I nu finder på.

Frivillige møder flygtninge i øjenhøjde og hjælper dem med at falde på plads i deres nye tilværelse i Danmark. De giver en indgang til det danske samfund og det danske fællesskab og bidrager til at bryde social og kulturel isolation.

Frivillige  tager udgangspunkt i flygtninges behov og ønsker, og derfor laver frivillige og flygtninge mange forskellige aktiviteter. Nogle hjælper med hverdagsting, såsom at handle ind, mens andre prioriterer udflugter og oplevelser i lokalmiljøet. 

Om du er på arbejdsmarkedet, jobsøgende, efterlønsmodtager, aktiv pensionist eller studerende har ingen betydning. Har du tid og lyst til at bruge et par timer om ugen, som bliver aftalt individuelt i forhold til opgaven, så er det dig vi har brug for i Dansk Flygtningehjælp.

Som frivillig i  Dansk Flygtningehjælp  får du løbende information om det frivillige arbejde og gratis kurser om frivilligt integrationsarbejde. Ud over fagligt udbytte, er der på kurserne mulighed for at møde frivillige fra hele landet og udveksle erfaringer.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Flygtninge og integration, Mentor og voksenven
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp

  • Opdateret den: 08.03.21
  • Udløb: 01.04.21
Andre jobs fra organisationen: