Frivilligcenter Halsnæs opretter løbende nye selvhjælpsgrupper for mennesker i krise. Derfor søger vi engagerede frivillige, som vil være en del af vores frivillige igangsætterkorps og derved hjælpe mennesker i en svær livssituation og opbygge selvhjælpen i Halsnæs.

Hvad er Selvhjælp?

I en selvhjælpsgruppe mødes mennesker, der står i samme livssituation. Det at have nogle ligestillede at dele sine problemer med og spejle sine følelser i, kan være lige netop det der skal til, for at komme igennem en svær periode i livet.

Selvhjælp er ikke professionel behandling, og som deltager er man ikke klient eller passiv modtager af hjælp, men får mulighed for at sætte ord på sine tanker og dele sine erfaringer, problemer, sorger og glæder med ligestillede til gensidig hjælp.

Gruppernes tema styres til enhver tid af de aktuelle behov og kan eksempelvis være:

 • Sorg
 • Angst og depression
 • Forældre til børn med fysisk eller psykisk handicap
 • Psykisk sårbare
 • Børn, som er påvirkede af forældrenes skilsmisse

 

Hvad er en igangsætter?
Den frivillige igangsætter er en del af et igangsætterkorps, og er klar til at hjælpe nye grupper i deres opstart, uanset gruppens emne. Igangsætteren trækker sig ud af gruppen, når den er selvkørende – typisk efter 6-8 møder. Gruppernes emner kan være meget varierende, men vil altid være af social karakter, og igangsætteren behøver ingen personlig eller faglig erfaring med den enkelte gruppes emne.

Igangsætteren hjælper deltagerne i selvhjælpsgruppen med:

 • At skabe en rar og tryg atmosfære.
 • At alle kommer til orde.
 • At sikre rammer for tavshedspligt og ligeværd i gruppen.
 • Praktiske ting som at lave kaffe inden mødet.
 • At blive i stand til at fortsætte gruppen på egen hånd.

 

Vi tilbyder:

 • Et uddannelsesforløb, som vil ruste dig til opgaven.
 • Regelmæssig sparring om arbejdet.
 • Mulighed for spændende kurser
 • En meningsfuld opgave, hvor du hjælper andre.
 • Et samarbejde med andre frivillige, der brænder for det samme som dig.
 • En stærk organisation, hvor du kan opnå viden, faglighed og erfaring.
 • Inspirationsaftener med forskellige spændende oplæg og foredragsholdere.
 • At blive en del af et frivilligt netværk.

  

Hvem er du?

Det kræver ingen særlige faglige kvalifikationer at blive igangsætter, men det er vigtigt, at:

 • Du er empatisk, nærværende og god til at lytte.
 • Du brænder for at hjælpe andre mennesker.
 • Du har 4-8 timer om måneden i overskud, som du vil bruge til gavn for andre.
 • Du kan være til stede og sætte dig selv på standby et par timer.
 • Du hviler i dig selv og er tryg i den svære samtale.
 • Du kan overholde aftaler.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opdateret den: 14.12.19
 • Udløb: 15.03.20
Andre jobs fra organisationen: