LytteLab er et initiativ under Jysk børneforsorg/Fredehjem. Vi arbejder for at skabe konstruktive fællesskaber, hvor unges psykiske sundhed og fundament for en god tilværelse styrkes gennem indsigt i egne handlemuligheder. Projektet skal ses som et forebyggende tilbud i samarbejde med Socialforvaltningen i Randers Kommune, der supplerer de kommunale tilbud. Ved at tilbyde et åbent og gratis rådgivningstilbud med adgang til sociale aktiviteter, individuelle samtaler og samtalegrupper får unge i alderen 12-25 år let adgang til at tale med en voksen ressourceperson og får samtidig mulighed for at træne sociale færdigheder i et fællesskab af ligesindede unge.

Aktiviteter i LytteLab
LytteLab har til formål at yde en forebyggende indsats ved at give unge i Randers Kommune let adgang til gratis og anonym rådgivning baseret på frivillige kræfter. Tilbuddet giver de unge en voksen at tale med, hjælper dem til at opnå færdigheder, der ruster dem til at takle udfordringer i ungdomslivet og giver adgang til positive fællesskaber med andre unge.

Målgruppen er unge i alderen 12 - 25 år, der oplever problemstillinger omkring ensomhed, sorg, mobning, lavt selvværd, kærestesorger, krop og seksualitet, præstationspres, problemer på uddannelse/arbejdsplads eller i familielivet, og som mangler en voksen ressourceperson at tale med.

I LytteLab tilbyder vi følgende aktiviteter, som de unge frit kan vælge imellem eller kombinere:

 • Sociale aktiviteter

 • Individuelle samtaler

 • Samtalegrupper

 • Telefonisk rådgivning. 

LytteLab holder til i Underværket i Stemannsgade 9 C, 1. sal og har åbent på onsdage i ulige uger kl. 16.30-20.00 og efter ønske og behov. Vores lokaler er hyggeligt indrettet og med plads til, at man kan spille spil, læse en bog, lave lektier, bage kage sammen, lave fællesspisning eller bare være.

Frivillige
Vi har brug for frivillige i alle aldre, der har lyst og overskud til at gøre en positiv forskel. Som frivillig bliver du i høj grad en voksen rollemodel og en ressource, der kan lytte, støtte og motivere den unge til at tage hånd om det, der er svært. Som frivillig får du i høj grad mulighed for at være med i udviklingen af rådgivningen og de forskellige aktiviteter. Efter interesse og kompetencer vil der være mulighed for at lave sociale fællesaktiviteter, stå for madlavning, afholde individuelle rådgivningsforløb og samtalegrupper.

Vi forventer, at du som frivillig er:

 • Rummelig, tålmodig og har engagement i unge, der har det svært
 • Psykisk robust og er motiverende i din tilgang og kommunikation
 • Engageret, initiativrig og derfor gerne bidrager til at rådgivningen løbende udvikles
 • Indstillet på at bidrage til at sprede budskabet om vores aktiviteter fx med oplæg på ungdomsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Vores projektkoordinator sørger for introduktion og faglig sparring, ligesom du kan dele dine oplevelser og erfaringer med andre frivillige i LytteLab. Der vil desuden være mulighed for at deltage i workshops og kurser tilrettelagt af Jysk børneforsorg/Fredehjem eller ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Du får en udtalelse eller et frivilligbevis med dig samt et netværk i en stor organisation på det sociale område. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Baggrund

Projektet er oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem med støtte fra Socialstyrelsen og løber over 2,5 år i et tæt samarbejde med Socialforvaltningen i Randers Kommune. Herudover er der tæt samarbejde med Familieafdelingen, Sundhedscenteret og Jobcenter Randers.

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag driften af 19 selvejende institutioner og 6 frivilligdrevne tilbud for udsatte børn, unge og familier. Foreningen bygger sit arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Jysk børneforsorg / Fredehjem

Info om organisationen:

Jysk børneforsorg / Fredehjem
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver...
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Dette gør vi bl.a. igennem vores frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. Vores vision er at fremme det enkelte menneskes livskvalitet via faglighed, forankring og frivillighed. Som en del af folkekirkens diakoni, har vi arbejdet for opnå dette siden 1906.
Læs mere
 • Opdateret den: 28.03.19
 • Udløb: 30.04.19
Andre jobs fra organisationen: