Røde Kors søger lige nu frivillige, som vil besøge indsatte i fængsler og arrester i Nyborg, i RInge og i Odense.

I 34 år har Røde Kors frivillige besøgt indsatte i de danske fængsler og arresthuse, og I 2018 støttede vores frivillige i alt 788 indsatte. Fængselsbesøgstjenesten ønsker at afhjælpe ensomhed og modvirke social isolation blandt indsatte. Vi vil være med til at sikre indsatte en meningsfyldt social kontakt til verden udenfor fængslet - uden at skele til forbrydelse eller social baggrund.

Du skal kunne afsætte et par timer til besøg hver 14. dag, være fyldt 25 år og som udgangspunkt være ustraffet. Du skal endvidere kunne deltage i en obligatorisk introduktion i marts 2020.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor og voksenven
  • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors

  • Opdateret den: 26.11.19
  • Udløb: 31.01.20
Andre jobs fra organisationen: