Frivillig mentorordning er en del af Mentorenheden under Beskæftigelses- og Udviklings Center (BUC).

I Mentor Vejen matcher vi ledige i alderen 30+ som er på kanten af arbejdsmarkedet med frivillige mentorer. Mentors opgave er at støtte mentees i deres ønske at komme/vender tilbage på arbejdsmarkedet samt udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Som social mentor skal du som udgangspunkt mødes med din mentee minimum en gang om måneden og kommunikere med mentee mellem møderne på telefon, mail eller via sociale media. Efter du har meldt dig som frivillig mentor, bliver du inviteret til et interview for at finde ud af, hvad du ønsker at tilbyde som mentor, og for at finde et bedst muligt match til dig.

Du får tilbudt et mentorkursus, og du vil løbende få sparring og inspiration igennem netværksmøder, workshops og vejledning fra mentorkoordinatoren.

Mentorindsatsen er en af de mest virksomme redskaber for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. En-til-en relation med mentor kan være med til at løse de personlige udfordringer, der står i vejen for den ledige, som f.eks. manglende selvtillid, socialeudfordringer, sygdom, problemer i familien, usund livsstil eller dårlig økonomi. Mentorer mødes på fast basis med den ledige og opbygger et personligt og tillidsfuldt forhold, der gør det muligt at rokke ved langvarige og komplekse udfordringer.

Det kan være opløftende og betydningsfuldt at møde en person, som har lyst til at være sammen med dig, bare fordi du er den, du er. Den frivillige mentorrelation er præget af lyst, engagement og mening – både for mentorer og mentees

Vi forventer, at du:

  • Er fyldt 18 år, er stabil, og besidder livserfaring, som kan videregives til mentee.
  • Er støttende og anerkendende.
  • Er lyttende og hjælper mentee med at sætte udfordringer i perspektiv
  • Er villig til at mødes med mentee i det lokalområde, hvor han eller hun bor.
  • Opdateret den: 19.09.18
  • Udløb: 27.11.18

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor eller voksenven, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Mentorkorps Vejen

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.