Hvad er Børneklubben Håndværkerparken?

Børneklubben et sted, hvor børn og unge i alle aldre er velkomne. For tiden er det dog mest 0.-3. klasses børn, som besøger fællesværket. Vi tilbyder dem et sted, hvor der er plads til kreativitet og fantasi, og hvor man kan spille spil, snakke sammen og bare nyde det hyggelige samvær. I klubben stabler vi aktiviteterne på benene sammen med børnene, så vi er fælles om tingene. Indtil videre har vi blandt andet afholdt bagedyst, madklub, filmaften og juleværksted.

Hvor og hvornår?

Pottermagertoften 4, 8270 Højbjerg
Hver anden tirsdag fra 16-19 (lige uger)

Hvad får du ud af at være med?

Når du engagerer dig i Ungdommens Røde Kors Aarhus, er du med til at forbedre livet for børn og unge gennem ligeværdige og positive ung-til-ung-relationer.

Derudover kan du bruge dit organisationsengagement til at styrke din faglighed og udvikle dine kompetencer. Du vil også møde en masse andre unge mennesker, og får derfor muligheden for at udvide dit netværk.

"Rollen som aktivitetsleder har givet mig et anderledes frivilligt arbejde, med mere ansvar end som "almindelig" frivillig. Man har som aktivitetsleder kontakt med URK-lokalafdeling, og dette giver et bedre indblik i organisationen, hvilket har været fedt! Derudover har det været et dejligt pusterum i min hverdag, som ellers er fyldt med studie". - Fortæller Clara, nuværende aktivitetsleder.

Hvad forventer vi af dig?

Som aktivitetsleder i Børneklubben Håndværkerparken skal man kunne være med i klubben to gange om måneden (hver tirsdag i lige uger) i dens åbningstid fra kl. 16-19, hvor man sammen med de øvrige deltagere er med til at aktivere børnene med forskellige lege/aktiviteter, der er fastlagt på forhånd.

Man er ligeledes med til at bestemme aktiviteterne i klubben løbende og hjælper til ved møder, med hvervning af nye deltagere, sociale arrangementer m.m. Man har desuden ansvaret for at åbne og lukke klubben samt flere andre praktiske opgaver - herunder kommunikation med lokalområdet, de øvrige deltagere, indkøb til aktiviteterne osv. Man kan dog med fordel vælge at uddellegere flere af disse opgaver.

Hvis ovenstående lyder som en for stor mundfuld, så frygt ej. Du kan få al den hjælp, du skal skal bruge hos lokalafdelingen.

Hvordan bliver jeg en del af Børneklubben Håndværkerparken?

 Via knappen ”Kontakt organisation” kan fortælle os, hvis du har lyst til at være den næste aktivitetsleder i Børneklubben Håndværkerparken eller hvis du måtte have spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Økonomi og fundraising
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Ungdommens Røde Kors

Info om organisationen:

Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er e...
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og ude i verden.I Ungdommens Røde Kors er vi flere end 10.000 børn og unge, der brænder for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet. For at være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal du have en ren børneattest, og du kan også blive medlem ligesom mange andre frivillige for kun 150 kr. om året. Vi kontakter dig om børneattesten senere i foløbet. Du kan blive medlem via urk.dk/bliv-medlem
Læs mere

  • Opdateret den: 15.09.21
  • Udløb: 31.12.21
Andre jobs fra organisationen: