Læringscafeen på Mellervangskolen fungerer som et socialt og fagligt værested for udsatte børn, hvor du som frivillig vil være med til at skabe de bedste rammer for social og faglig udvikling for børnene i læringscaféen. Det indebærer dannelse af gode sociale relationer med børnene samt de nuværende frivillige og fagligt at hjælpe børnene med deres lektier.

Cafeens åbningstid er om torsdagen klokken 14-16. Hovedtemaet for cafeen er faglig læring for børnene gennem lektiehjælp og aktive læringsøvelser, hvor spil og fysiske aktiviteter danner rammen for faglige øvelser. Således vil man som frivillig i læringscaféen være med til at arrangere og facilitere faglige aktiviteter for børnene i caféen, heriblandt de aktive læringsøvelser, foruden den ugentlige lektiehjælp.

Som frivillig er du sammen med de andre frivillige og Projektlederne med til at planlægge sociale arrangementer, forbedre cafeen på diverse områder, opretholde en vagtplan og hjælpe børnene med at udvikle deres faglige kompetencer. Du vil blive en del af et fællesskab, hvor alle hjælper hinanden med begejstring for at gøre en forskel for børnene. Som frivillig forpligter du dig til gennemsnit at have en vagt minimum hver 2. uge samt at tage del i jævnlige planlægningsmøder i frivilliggruppen.

Vi tilbyder dig:

 • Socialt og fagligt samvær og samarbejde mellem dig, de andre frivillige og børnene på tværs af kultur og etnicitet,
 • Forbedring af dit CV og dine kompetencer indenfor projektudvikling, kommunikation, pædagogik, kulturel forståelse og konflikthåndtering.
 • Gratis kurser med relevans for det frivillige arbejde og integration.
 • Udvikling af dine formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer
 • Et netværk af positive, engagerede og sociale frivillige

I bytte får vi:

 • En engageret, pålidelig og ansvarsfuld frivillig med mod på en udfordring mht. at fagligt lære fra sig.
 • En frivillig, der har en vis pædagogisk forståelse samt tålmodighed.
 • Et nyt medlem af Red Barnet Ungdom med en ren børneattest.
 • En frivillig, der kan tage minimum en vagt hver anden uge i mindst 6 måneder.
 • En frivillige mellem 15-30 år, fordi vi er en ungdomsorganisation.

>> Red Barnet Ungdom << er en projektbaseret selvstændig ungdomsorganisation. Sammen kæmper vi for børn og unges rettigheder med udgangspunkt i FN's børnekonvention. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk  

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

 • Opdateret den: 13.02.19
 • Udløb: 13.03.19

Information:

 • Opgavetype: Lektiehjælp og børneklubber
 • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet Ungdom

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom

For en mere børnevenlig verden!Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe e...

 • Adresse: Rosenørns Allé 12, 1634 København V
Andre jobs fra organisationen: