Aktuelt søger vi en kvindelig hjerteven til en 35-årig kvinde, som kunne tænke sig en fortrolig kvindelig ven over 40. 

Opgaven for dig som hjerteven bliver at rumme hende og være et forbillede, hun kan spejle sig i, da hun ønsker støtte til at lære at være social med andre mennesker. Dette kan ske på café-, biografture eller på en gåtur. 


Hvor ofte ses I?

Hjertevenner mødes typisk 2-4 gange om måneden, og skriver/ringer sammen derimellem. Hvor ofte I mødes og hvad I laver afhænger af jeres fælles interesser og den unges behov.


  Det forventes at du som frivillig hjerteven:

  • Er mellem 30 - 70 år.
  • Går ind i dette projekt som frivillig, fordi du har lyst til at gøre en forskel i et ungt menneskes liv.
  • Har lyst og overskud til at til at møde et yngre menneske, som befinder sig i en sårbar situation.

   Vi tror på, at trygge relationer og inklusion i lokalsamfundets aktiviteter giver bedre muligheder for et godt liv nu og på længere sigt.

   Som frivillig hjerteven får du:

   • Mulighed for at gøre en konkret forskel i et ungt menneskes liv.
   • Netværk med andre hjertevenner.
   • Supervision.
   • Sparring og erfaringsudveksling med koordinator samt andre hjertevenner.
   • Tilbud om deltagelse i kurser og temadage.
   • Netværk i to store organisationer indenfor det sociale område ( Hjerteven er et samarbejde mellem Jysk børneforsorg/Fredehjem og Kirkens Korshær i Aarhus).


   Hvad er Hjerteven? 

   Alt for mange unge føler sig ensomme og uden positive relationer til voksne. Det problem vil vi gerne være med til at løse med vores team af frivillige Hjertevenner.

   Hjerteven er for unge voksne mellem 18-30år, som befinder sig i en sårbar situation og mangler en stabil voksen i sit liv, med frivillige, ressourcestærke voksne, der kan tilbyde den unge et ligeværdigt venskab. Med kontakten til en hjerteven får den unge - måske for første gang i sit liv - en positiv relation til en stabil voksen, som han eller hun kan støtte sig til og spejle sig i.

   Du kan læse mere om det at være hjerteven på: hjerteven.dk.

   • Opdateret den: 12.10.18
   • Udløb: 30.11.18

   Information:

   • Arbejdsplads(er): Horsens
   • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor eller voksenven
   • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde, Socialt arbejde og udsatte
   • Længere forløb
   • Organisation: Jysk børneforsorg / Fredehjem

   På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

   Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

   Andre jobs fra organisationen: