Dansk Stalking Center arbejder på at forbedre stalkingudsattes vilkår. Hvert år udsættes op mod 100.000 danskere for stalking. Stalking er en for psykisk vold, der også kan udvikle sig fysisk. Stalkingudsatte kan derfor opleve, at deres ret til en tryg og sikker livsførelse er truet og i den forbindelse være nødsaget til at opgive deres bopæl, entitet og forsørgelsesmuligheder. Mange mister deres sociale netværk, og en stor del af de udsatte føler sig ensomme og isolerede. Derfor har Dansk Stalking Center oprettet en selvhjælpsgruppe for stalkingudsatte i Esbjerg - og vi har brug for din hjælp.


I et selvhjælpsgruppeforløb er tanken at stalkingudsatte kan møde andre med lignende oplevelser. Gruppen skal give mulighed for gensidig hjælp og støtte. Fællesskabet er således redskabet til at skabe positive forbedringer i deres liv.

Din opgave vil bestå i at koordinere og facilitere møderne i selvhjælpsgruppen og støtte de udsatte i deres gensidige erfaringsudveksling.

KONKRETE OPGAVER:

 • Praktisk koordinering med deltagerne
 • Kontinuerlig kontakt med Dansk Stalking Center omkring gruppen og udvikling af koncept
 • Bidrage til styringen af gruppemøder og hjælpe i en eventuel konflikthåndtering
 • Fordre anerkendende kommunikation i gruppen, erfaringsudveksling og gensidig respekt
 • Hjælpe gruppen med at etablere et sæt regler for, hvordan kommunikationen skal foregå

VIKAN TILBYDE DIG:

 • Mulighed for at bruge dine ressourcer på at forbedre vilkårene for en sårbar gruppe
 • Erfaringmed socialt arbejde, selvhjælpsgrupper og arbejdet i en NGO
 • Specialiseret opkvalificering ift. stalking
 • Løbende supervision, sparring og tæt samarbejde med andre faggrupper
 • Gode referencer og CV-relevant dokumentation
 • Mulighedfor at påvirke udviklingen af indsatsen

 VI SØGER:

 • En person der både fagligt og personligt har interesse i at gøre en forskel
 • En struktureret og ansvarsbevidst person
 • Er livserfaren og besidder en afbalanceret personlighed - Vi forestiller os, at du er min. 23 år.
 • Har gode kommunikative evner i forhold til en bred brugerflade
 • Kan bruge ca. 2 timer ugentligt på koordineringsarbejde samt mødes med gruppen ca. 2 timer hver 14. dag.
 • Har en ren straffeattest og juridisk bindende tavshedspligt.

Den fysiske placering af møderne vil være i Esbjerg Kommune. Ved evt. oplæring og sparring kan der forventes enkelte rejser til København. 

Hvis du har nogle uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Esbjerg
 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Stalking Center

Info om organisationen:

Dansk Stalking Center

 • Opdateret den: 29.10.19
 • Udløb: 30.11.19