Har du nemt ved tage initiativ til den gode samtale? Er du vant til at tale foran en lille gruppe mennesker på ca. 8 personer? Kan du naturligt være værten, der byder velkommen i et trygt fællesskab? Så er det måske dig vi leder efter som gruppeleder til vores nye samtalegruppe i MOVE. Vi har allerede to engagerede ledere, men mangler dig i teamet.

Vi mødes første gang den 19. august derefter to timer hver uge frem til uge 44. 

MOVE er et gratis tilbud til unge mellem 12 - 30 år, der søger trygge fællesskaber og indhold i deres fritid. De unge kan fx opleve ensomhed eller arbejder med en psykisk sårbarhed som social angst eller depression. I MOVE bliver de en del af vores fællesskab, bliver lyttet til og møder unge i samme situation som dem selv.

Du kommer til at indgå i et stærkt frivilligt fællesskab, der støtter unge i Horsens med et kærligt skub i den rigtige retning gennem samtaler og nærværende samvær.

Vi arbejder tæt sammen med vores kollegaer i HUSRUM, Aarhus, der også tilbyder samtalegrupper til unge.

Din profil:

Som gruppeleder er det allervigtigste, at du:

 • har interesse for målgruppens udfordringer
 • er god til at lytte og spørge ind
 • er nysgerrig i forhold til de unge og deres problemstillinger

Det kan være, at du læser til socialrådgiver, sygeplejerske, lærer, psykolog eller har anden relevant baggrund. Det kan også være, at du kan trække på egne erfaringer med livets udfordringer og bump på vejen. 

Vi forventer, at du er minimum 20 år.

Hvad er mine opgaver?:

Samtalegruppens 10 mødegange forløber efter et program, som introduceres til og oplæres i, når du starter som frivillig. Dine opgaver som frivillig er:

 • at lede runder hvor alle får taletid
 • at samle op på temaer, der kommer fra unge selv og arbejde ud fra disse i den videre snak
 • at guide de unge i at lave små handleplaner fra uge til uge

Der er løbende sparring og supervision ved frivilligkoordinator.

Som frivillig får du:

 • Mulighed for at gøre en meningsfuld frivillig indsats, hvor du lærer de unge godt at kende og kan følges deres sociale udvikling
 • en frivilligopgave med høj grad af selvstændighed og ansvar på CV'et
 • vejledning og supervision ved frivilligkoordinator
 • mulighed for at deltage i kurser for frivillige
 • et tæt fællesskab med andre frivillige i MOVE
 • kørselsgodtgørelse efter statens takster

Vores forventninger til dig:

Det vigtigste for os er motivation for din frivillige indsats og relationen til de unge. Derudover er det vigtigt, at du er mødestabil og tager ansvar for dine opgaver.

Tidsmæssigt skal du regne med at afsætte 5 timer til forberedelse inden første mødegang i gruppen, deriblandt et intromøde med dine medgruppeledere. Efter hver mødegang i samtalegruppen er der desuden afsat tid til sparring gruppelederne og koordinator imellem. 

MOVE holder til i Sund By butikken, Åboulevarden 52 i Horsens. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Jysk børneforsorg / Fredehjem

Info om organisationen:

Jysk børneforsorg / Fredehjem
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Frede...
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Dette gør vi bl.a. igennem vores frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. Vores vision er at fremme det enkelte menneskes livskvalitet via faglighed, forankring og frivillighed. Som en del af folkekirkens diakoni, har vi arbejdet for opnå dette siden 1906.

Læs mere

 • Opdateret den: 04.08.20
 • Udløb: 17.08.20
Andre jobs fra organisationen: