Hvad er HUSRUM?

HUSRUM tilbyder samtalegrupper, sociale arrangementer og Hjertevenner til ensomme unge i alderen 15-30 år fra Aarhus, som savner forståelse, anerkendelse og fællesskab. Der kan være mange årsager til, at man er ensom, og de unge i HUSRUM fortæller blandt andet, at de...

 • Har lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • Er tilflyttere, som har svært ved at finde nye venner
 • Har angst, depression eller andre psykiske udfordringer
 • Har været udsatte for mobning
 • Føler sig udenfor på studiet/arbejdspladsen
 • Har konflikter og problemer i familien
 • Har selvmordstanker

HUSRUM har en fastansat medarbejder, men er derudover drevet af frivillige kræfter. Vores frivilliggruppe tæller omkring 35 drenge og piger i alderen 20-32 år, som fungerer som henholdsvis gruppeledere for vores samtale- og netværksgrupper, arrangører ved vores sociale arrangementer, Hjertevenner (individuelle "voksenvenner") samt kommunikationsassistenter, som håndterer markedsføringen af HUSRUM. Langt de fleste af vores frivillige har enten personlig eller faglig erfaring med psykisk sårbarhed, og vi har alle det til fælles, at vi brænder for at gøre en forskel for sårbare og ensomme unge.

Hvad laver en frivillig arrangør?

HUSRUM har sociale arrangementer hver uge enten torsdag aften eller søndag eftermiddag/aften. Arrangementerne veksler mellem aktiviteter på Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33, Aarhus C), hvor HUSRUM holder til, og aktiviteter i og omkring Aarhus by. Arrangementerne kunne f.eks. være fællesspisning, brætspil, sport, stand-up, lasergame, sommerhustur og julefrokost.

Som frivillig arrangør er din opgave at planlægge og være til stede ved arrangementerne, hvor du er med til at sørge for, at alle er med og har en god aften. Du har desuden er en særlig rolle i at tage ekstra godt imod nye unge, der får en frivillig makker de første gange. Du vil naturligvis få en grundig introduktion til opgaverne som arrangør, før du bliver kastet ud i arbejdet.

Hvor meget tid skal du kunne afsætte som frivillig arrangør?

Som frivillig arrangør skal du som minimum kunne være med til og tage del i planlægningen af ét arrangement hver måned (og meget gerne flere). Du skal desuden kunne deltage i de månedlige frivilligmøder for alle frivillige i HUSRUM. Alt i alt skal du derfor som minimum kunne afsætte omkring 10 timer om måneden til det frivillige arbejde.

Hvad er forventningerne til frivillige i HUSRUM?

I HUSRUM vægter vi at møde vores unge i øjenhøjde, og vi har en ung-til-ung tilgang. Da de unge er i alderen 16-30 år, kan du derfor højst være 32 år gammel som frivillig i HUSRUM. Vi har ingen krav til din baggrund, men erfaring med ensomhed og sårbarhed - fagligt eller personligt - er klart en fordel.

Hvor vi ikke har specifikke forventninger til din alder og baggrund, har vi en klar forventning om, at du som frivillig altid udviser engagement og ansvarlighed, og at du kan se dig selv som frivillig i mindst et halvt år. De unge i HUSRUM er nemlig afhængige af, at vi som frivillige er oprigtige og nærværende.

Hvad får du ud af at være frivillig arrangør?

Som frivillig arrangør får du først og fremmest glæden ved at gøre en mærkbar forskel for de unge, som du møder i HUSRUM. Du får udviklet dine medmenneskelige kompetencer og får værdifuld erfaring, som du kan skrive på dit CV, skulle det være relevant.

Du bliver desuden en del af en sammentømret, velfungerende frivilliggruppe, som prioriterer fællesskab, inddragelse og hyggelige stunder højt. Vi holder løbende sociale arrangementer, og der er altid god forplejning, når vi mødes til frivilligmøder. Som frivillig bliver du desuden tilbudt at deltage i faglige kurser og supervision ved en professionel psykolog.

Hvordan søger du stillingen som frivillig arrangør?

Du søger stillingen ved at trykke på "Kontakt organisation". Vi holder samtaler løbende og fjerner opslaget, når vi har fundet frivillige nok. Send derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: HUSRUM
 • Opdateret den: 31.07.20
 • Udløb: 30.09.20