Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene. Vi er ca. 40 ansatte og knap 180 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgaver.

Om at være frivillig i havegruppen:
Havegruppen går under navnet Dryaderne - i den græske mytologi skovnymfer, der passer på natur og liv. Vi mødes ca. én gang om ugen i tre timers tid om eftermiddagen, oftest fra kl. 14-18, hvor vi arbejder i haven og hygger os. Vi er en selvstændig gruppe, der tager initiativ til opgaverne i haven og planlægger vores møder. Vi får god sparring og hjælp fra husets ejendomsansvarlige. Du skal som udgangspunkt ikke forvente meget kontakt til husets beboere.
Alle frivillige kommunikerer via et intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion. Ligeledes deltager frivillige i uddannelse og udvalgte møder i Danner.

Vi opfordrer kvinder i alle aldre og med diverse baggrunde til at søge. Din faglige baggrund er ikke afgørende, og grønne fingre er noget, man får hen ad vejen. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde i haven.

Mødeaktivitet og tidsforbrug:
Udover det ugentlige arbejde i haven, skal du deltage i 2 uddannelsesdage inden for dit første år som frivillig. Vi forventer at du kan være frivillig i minimum et år og gerne længere. 

Har du egne erfaringer med vold:
Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danners havegruppe. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på www.danner.dk under ”Bliv Frivillig”.

Er du interesseret? Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners havegruppe.

Ansøgningsfristen er 24.04.2024. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til gruppe-rekrutteringssamtale. Samtalen afholdes tirsdag den 30.04.2024 kl. 13-14. Der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Danner
  • Opdateret den: 11.03.24
  • Udløb: 24.04.24