Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner etablerer venskaber mellem frivillige ressourcestærke voksne og børn og unge med et socialt- og familiemæssigt spinkelt netværk. Tilsvarende har vi et program, hvor vi matcher familie-venner med familier med børn under skolealderen.

Vi søger frivillige til vores matcherteam, som screener voksenven-kandidater og familier med et barn, der har behov for en voksen ven.

Hvad går arbejdet ud på...
Du medvirker ved afklarings- og godkendelsesforløb for frivillige og for familier samt matchproces for godkendte børn og voksenvenner.

Arbejdet indbefatter interviews med/hjemmebesøg hos potentielle voksenvenner og hos børn/familier, der ønsker en voksenven. Herunder skitsering af personprofiler samt overvejelser i forbindelse med match af egnede børne- og voksenprofiler. Dette sker i nært samarbejde med foreningens andre matchere.

Din profil:

Vi foretrækker

 • en relevant uddannelsesmæssig børnebaggrund: pædagog, sociolog, lærer, socialrådgiver, psykolog, antropolog eller lign.
 • gerne arbejdserfaring med børn eller familier.
 • et rummeligt, empatisk menneske med bred menneskekendskab, en veludviklet situationsfornemmelse, talent for at tale med mange slags mennesker, godt humør og en seriøs indstilling til opgaven.
 • Bil og kørekort er en fordel - der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Forventet indsats:

 • Du skal kunne deltage i mindst 1 "forløb" eller 2 hjemmebesøg pr. måned. Et hjemmebesøg med interview varer ca. 1½ time + forberedelse + transport.
  I visse tilfælde aftales to besøg på samme dag. Bil er en fordel, men ikke noget krav. Der udbetales kilometerpenge.
 • Lad dig ikke skræmme af, at vi har en prøveperiode. Prøvetiden er for såvel din som foreningens skyld, så evaluering kan ske på baggrund af konkret praksiserfaring.

Dit udbytte:

 • Tilfredsstillelsen ved at bidrage til en vigtig social indsats, som kan have skelsættende betydning for et barns udvikling og videre liv.
 • Træning i interview og svære samtaler med mange forskellige slags mennesker, vurderinger og beslutninger.
 • Glæden ved at hjælpe og aflaste en ofte hårdt prøvet enlig forælder.
 • Tryg opstart som "føl" med en erfaren matcher.
 • Matcherkursus med andre nye matchere i Landsforeningen Børns Voksenvenner.
 • Kollegialt fagligt fællesskab med en overskuelig gruppe af matchere.
 • Fællesskab i foreningensnetværk af voksenvenner, børn og øvrige foreningsfrivillige.


Lyder det som noget for dig?
Kontakt os via skemaet er på siden!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Viborg
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor og voksenven, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Børn og unge
 • Længere forløb
 • Organisation: Børns Voksenvenner

Info om organisationen:

Børns Voksenvenner
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positi...
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og frivillige voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn mere tryghed, øget selvværd og dermed mod på nye udfordringer.
Læs mere

 • Opdateret den: 24.05.22
 • Udløb: 01.10.22
Andre jobs fra organisationen: