Om SIND Ungdom:
SIND Ungdom er en en landsdækkende ungdomsorganisation i stor udvikling. 
Vi arbejder for, at unge psykisk sårbare i alderen 16 - 35 år kan få større håb, mening og engagement i hverdagen, ligesom de kan styrke og udvide deres kompetencer og sociale netværk ved at komme i SIND Ungdoms klubber. 

Et stort antal unge med sociale og psykiske problemer, heraf mange med psykiatriske diagnoser, lever et liv i udkanten af samfundet, hvor de oplever at være ekskluderet fra uddannelse, job og fritidstilbud, og med et begrænset socialt netværk.  Det ønsker SIND Ungdom at ændre på ved at skabe inkluderende klubfællesskaber og social støtte for psykisk sårbare unge.

SIND Ungdoms hovedaktivitet er vores klubaftener, hvor vi sammen skaber rammerne for et inkluderende fællesskab. 

Arbejdsopgaver:
Som frivillig i SIND Ungdom København er din primære opgave at bidrage til hyggelige og trygge rammer for de psykisk sårbare unge, der kommer i klubben. I samarbejde med de øvrige frivillige og de unge, vil du i løbet af klubaften derfor bidrage til praktiske opgaver såsom lettere rengøring, indkøb og madlavning. En almindelig klubaften vil typisk byde på snak, grin og brætspil samt muligheden for at udfolde sig kreativt. 

Klubben har åbent hver tirsdag og torsdag i tidsrummet 16-21. I SIND Ungdom København hjælper alle frivillige til med klubbens drift. Det kunne bl.a. være opgaver såsom; rekruttering af frivillige, afholdelse af frivilligmøder, økonomi og fundraisning.

Om dig:
- Du er mellem 21 - 35 år
- Du har lyst til at gøre en forskel for unge psykisk sårbare, herunder være med til at arrangere meningsfulde aktiviteter
- Du har mod på at tage den 'nære og svære samtale' med de unge i klubben, når der er brug for det
- Du er interesseret i at deltage i frivilligmøder, supervision hos en autoriseret psykolog og uddannelsesweekender, som kan kvalificere dig yderligere som frivillig
- Du har tiden og lysten til at tage minimum 4 vagter over en 10 ugers vagtperiode
- Du kan arbejde som frivillig i minimum 6 måneder
- Du vil støtte SIND Ungdom med dit medlemskab, som koster 75 kr. om året

SIND Ungdom København tilbyder:
SIND Ungdom tilbyder et hyggeligt fællesskab med andre engagerede frivillige, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på den daglige drift og udvikling af SIND Ungdom København. Hvis du har interesse for koordinering, organisatorisk udvikling, fundraising, rekruttering eller har nogle godeéer til inkluderende aktiviteter for unge, så vil du få rig mulighed for at udfolde dine kompetencer i SIND Ungdom.

Hvis vi har fanget din interesse så send os en ansøgning, hvor du kort præsenterer dig selv og beskriver, hvordan du ser dig selv bidrage til SIND Ungdom København.

Vi læser ansøgninger løbende. Du kan forvente at høre fra os torsdagen efter du har sendt din ansøgning i tidsrummet 17.00-21.00.OBS:Husk at oplyse dit telefonnummer i ansøgningen, så vi kan ringe til dig.


Samtaler afholdes torsdage: 11. oktober, 18. oktober, 25. oktober, 1. november og d. 8. novemberi tidsrummet18.00-21.00.

Vi læser ansøgninger løbende, men seneste ansøgningsfrist er:31. oktober 2018, men send den meget gerne før.


Vi glæder os til at læse din ansøgning!

  • Opdateret den: 20.09.18
  • Udløb: 01.11.18

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested
  • Arbejdsområde: Børne- og ungdomsarbejde, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: SIND Ungdom

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Andre jobs fra organisationen: