Brænder du for at gøre en forskel i verden?

Har du bred viden om og interesse for udviklingsarbejde, kvinders rettigheder, Indien, Verdensmålene, fattigdom, diskrimination, minoriteter og bæredygtig udvikling generelt?

Savner du et sted at prøve kræfter med at få din viden i spil eller få praktisk erfaring med ovenstående?

Så er det måske noget for dig at blive frivillig i U-landsforeningen Svalernes Indiens-udvalg.

Vi mangler nye frivillige med mulighed for længerevarende engagement i vores Indiens-udvalg, der har ansvar for det udviklingsarbejde, vi laver i Indien. Det er Indiens-udvalget, der identificerer relevante samarbejdspartnere og projekter i Indien, sikrer klare samarbejdsaftaler, holder kontakt og sparrer med partnerne, samt følger op på og evaluerer deres arbejde og forbrug af de økonomiske midler doneret af U-landsforeningen Svalerne.

Udvalgene har ansvar for budgetlægning og afrapportering ifm. de penge, der er bevilliget til arbejdet i landet af såvel Svalerne som eventuelle offentlige organisationer som CISU. Nye partnere/projekter samt fordeling af de økonomiske midler godkendes af bestyrelsen på grundlag af indstillinger fra landeudvalget.

U-landsforeningen Svalerne støtter lokale græsrodsorganisationer i Indiens sydligste delstat, Tamil Nadu.
Vi er en selvfinansierende samt politisk og religiøs uafhængig organisation med over 55 års erfaring i udviklingsarbejde til Bangladesh og Tamil Nadu i Indien. Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af de allerfattigste – jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse – med specielt fokus på kvinder. I Indien arbejder vi primært med kasteløse, Irulaer, adiwasier og andre minoritetsgrupper.

Efter en vis tid med engagement i Indiens-udvalget vil du også kunne få muligheden for at deltage i vores årlige partnerskabsrejse til Indien, hvor de lokale partnere og målgruppen for vores økonomiske støtte besøges.

Indiensudvalget mødes ca. en gang om måneden i omkring 3 timer. Udvalget består pt. af 3 personer (mens 3 andre er på barsel/orlov på ubestemt tid). Udvalget mødes enten på hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne, som ligger i Århusgade 35, 2100 København Ø, eller privat hos udvalgets medlemmer, som alle pt. er bosiddende i København.  

Som frivillig i U-landsforeningen Svalernes Indiens-udvalg får du:

 • viden om udviklingsarbejde i Indien

 • erfaring med at gennemgå projektansøgninger, budgetter, afrapporteringer og regnskaber

 • mulighed for at tage ansvar, udvikle nye projekter og udarbejde fondsansøgninger

 • mulighed for at deltage i den årlige partnerskabsrejse til Sydindien

 • mulighed for at deltage i generalforsamlingen og blive en del af bestyrelsen, og på den måde få mere indflydelse i organisationen.

Vi forventer:

 • at du kan lægge ca. 3 timer en dag om måneden
 • at du har lyst til at være frivillig i mindst et år


U-landsforeningen Svalerne har salgsaktiviteter rundt omkring i landet inden for Genbrug og Fair Trade. Midlerne fra dette salg samt fra donationer, medlemskontingent & støttebidrag fra privatpersoner udgør vores økonomiske midler, der anvendes til udviklingsarbejdet i Indien og Bangladesh.

Udover én ansat drives alle aktiviteter i U-landsforeningen Svalerne af frivillige. Læs mere om vores organisation og arbejde her: www.svalerne.dk og https://www.facebook.com/ulandsforeningen.svalerne/

 


 • Opdateret den: 26.09.18
 • Udløb: 20.12.18

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: U-Landsforeningen Svalerne

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.