Mere end 2.300 unge i Danmark er hjemløse. Og tallet er stigende. Det er unge, som ikke har et sted, de kan kalde hjem. Det kan, og skal, vi gøre noget ved! Du kan være med til at gøre en kæmpe forskel for en ung!

Hvad er Hjem til Dig?

Hjem til Dig er et Røde Kors-projekt, som er udviklet i samarbejde med Hjem til Alle alliancen. Vi vil gerne gribe ind med en forebyggende indsats over for de unge, der er i fare for at blive hjemløse - og/eller står i en situation, hvor de ikke kan blive boende hos sin familie. Helt konkret går det ud på, at den unge vil komme og bo hos dig/jer i 3-6 måneder, hvor de kan få sig et pusterum og få opbygget en god relation til en eller flere voksne. Du vil som vært kunne støtte den unge i dagligdags udfordringer og være en del af den unges netværk - og sikre at den unge får en stabil base for en stund.

Den unge får også tilbudt en mentor fra Ungdommens Røde Kors, som vil hjælpe med at kickstarte meningsfulde fritidsaktiviteter og gode relationer til andre unge, og hjælpe med boligsøgningen m.v.

Hele vejen igennem er der tilknyttet en medarbejder fra Røde Kors, som du kan kontakte, og som er med til at sætte rammerne for projektet, matcher den unge med værtsfamilien/-personen, og som er klar i tilfælde af behov for råd og vejledning eller uforudsete situationer. Der er også tilknyttet en supervisor, hvor du/I kan få sparring undervejs i forløbet.

Både dig som vært, og den unge, screenes grundigt og mødes 1-2 gange, før det besluttes, om I vil indgå i et Hjem til Dig-forløb med hinanden.

Hvem er de unge?

Målgruppen for projektet er unge mennesker, der kæmper med overgangen fra barn til voksen, og som ikke har et stærkt netværk bag sig til at hjælpe dem i svære situationer. Nogle af dem har måske ikke lært, hvordan man får betalt regninger eller har ikke nogen i sit netværk, der kan støtte dem i at søge bolig, og derfor sover de på sofaer hos venner og bekendte, indtil dette netværk er brugt op, og de ikke har et sted at være. Det kan også være unge, som ikke længere kan opholde sig hos sin familie på grund af konflikter i hjemmet. Ved at du åbner dit hjem for den unge, kan du være med til at forebygge at en ung bliver hjemløs.

De unge er ikke kriminelle og har hverken misbrugsproblemer eller tunge psykiske lidelser. De er helt almindelige unge, som har nogle udfordringer, og hvis egen familie ikke er i stand til at hjælpe dem. Og som har brug for en ekstra hånd for at komme godt videre i livet. Flere af de unge er i gang med studier, hvilket bliver besværliggjort af ikke at have en fast bolig.

Hvilke forventninger har vi til dig som værtsfamilie/værtsperson?

 • Du skal være fyldt 30 år.
 • Du skal have et ekstra værelse, som du vil stille til rådighed for en ung i en periode på 3-6 måneder.
 • Du skal have lyst til og mod på at indgå i en relation med et ungt menneske, der kan have nogle forskellige udfordringer med i bagagen.
 • Du skal være indstillet på at inddrage den unge i din hverdag.
 • Du skal bo i København.

Forud for matchet med en ung, vil du blive screenet af en Røde Kors-medarbejder, der sørger for, at du ved, hvad du indvilliger i, og hvad rammerne for projektet er.

Du skal ud over screeningen deltage i et aftenkursus, hvor du sammen med de øvrige værtsfamilier og -personer gennemgår processen og får mulighed for at reflektere over eventuelle udfordringer.

Du vil under hele forløbet have en fast kontakt med Røde Kors-medarbejderen, samt du vil blive tilbudt løbende supervision og sparring.

Hvordan kan jeg høre mere?

Kontakt den lokale Røde Kors-medarbejder ved at trykke "Kontakt organisation".

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København N
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 25.06.19
 • Udløb: 01.11.19
Andre jobs fra organisationen: