I over 30 år har Røde Kors frivillige besøgt indsatte i de danske fængsler og arresthuse, og I 2018 besøgte vores frivillige over 700 indsatte. Fængselsbesøgstjenesten ønsker at afhjælpe ensomhed og modvirke social isolation blandt indsatte. Vi vil være med til at sikre indsatte en meningsfyldt social kontakt til verden udenfor fængslet - uden at skele til forbrydelse eller social baggrund.

Vi forventer at du:

 • kan afsætte et par timer til besøg i et af fængslerne hver 14. dag 
 • er fyldt25 år
 • er ustraffet

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Odense
  Ringe
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Mentor eller voksenven
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 13.02.19
 • Udløb: 12.06.19
Andre jobs fra organisationen: