Pitstop

I foråret 2018 åbnede Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune PitStop, et omsorgscenter for syge hjemløse. PitStop har plads til otte beboere ad gangen og beboernes ophold har typisk en varighed på to uger. Pitstop drives af en daglig leder og meget få ansatte - så det er vores frivillige der er kernen i vores arbejde. 

Vi bruger omsorgscentret, som et hvilested til de hjemløse og udsatte borgere efter sygdom, og vi oplever at mange får det bedre efter et ophold. Dette skyldes blandt andet også de relationer, som vores frivillige er med til at opbygge, når de møder de hjemløse i øjenhøjde. 

Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske som er i en svær situation?

Som frivillig på PitStop, ser vi helst at du kommer ned på omsorgscentret 1-2 gange om måneden. Du bestemmer selv hvornår på dagen og hvor mange timer. Vi har for det meste behov for hjælp om eftermiddagen, aftenen og i weekender. En frivillig vagt hos Pitstop indebærer for det meste, at være der for vores borgere og have lyst til at få en god snak. Herudover kan opgaverne være, at tage ned og handle, eller hjælpe borgerne med at lave fælles aftensmad. 

Som frivillig på PitStop har du en unik mulighed for at tilegne dig værdifuld erfaring, styrke dine sociale kompetencer og dit CV.

Vil du være frivillig på PitStop? Eller vil du gerne vide mere om hvordan det er at være frivillig på omsorgscenteret? Så tøv ikke med at tage kontakt til os, så kan vi hjælpe med at svare på dine spørgsmål. 

Vi opfordrer alle til at søge - vores eneste krav er at du kan stå inde for Røde Kors 7 principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested
  • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 01.02.23
  • Udløb: 30.04.23
Andre jobs fra organisationen: