I foråret 2018 åbnede Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune PitStop, et omsorgscenter for syge hjemløse. PitStop har plads til otte beboere og et ophold har typisk en varighed på to  - tre uger. Omsorgscenteret drives af en daglig leder, få ansatte og derudover er alle frivillige.

Vi har erfaring og kompetence til at støtte de udsatte og oplever at mange får det bedre efter et ophold. Dette skyldes blandt andet også de relationer de får til vores frivillige, som stiller op som medmennesker og møder de hjemløse i øjenhøjde.

Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske som er i en svær situation?

Som frivillig på PitStop har du en vagt mindst to gange pr. måned. Du bestemmer selv timeantal. Vi har behov for hjælp om eftermiddagen, aftenen og i weekender. Der er ingen nattevagter. Vores beboere er meget forskellige så der kan være meget stor forskel på hvad en vagt indebærer. I finder sammen ud af, hvad I har lyst til at lave den dag du er der.

Hvis du er studerende indenfor et sundhedsfag har du mulighed for i samarbejde med vores sygeplejerske at deltage i

  • støtte til medicinering
  • lettere sårskifte
  • opfølgning på kronisk syge patienter f.eks. diabetes og tuberkulose
  • vejledning i relation til sundhed og ernæring

Som frivillig på PitStop har du en unik mulighed for at tilegne dig værdifuld erfaring med en målgruppe du kommer til at møde senere i dit arbejdsliv. Som frivillig styrker du dine sociale kompetencer og dit CV.

Vil du være frivillig på PitStop? Eller vil du gerne vide mere om hvordan det er at være frivillig på omsorgscenteret? Så tøv ikke med at tage kontakt.

Vi opfordrer alle til at søge - vores eneste krav er at du kan stå inde for Røde Kors 7 principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 05.09.22
  • Udløb: 20.12.22
Andre jobs fra organisationen: